Actueel
Agro
Gepubliceerd op 27 mei 2020

Invoering nieuwe perceelsregistratie en BGT-check

Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is de nieuwe digitale kaart van Nederland. Daarop staan de topografische grenzen van alle fysieke objecten, waaronder de grenzen van landbouwpercelen. Vanaf 2020 gaat de RVO deze kaart, die veel gedetailleerder is dan de vorige kaarten, gebruiken voor de perceelsregistratie. Door de BGT kan het zijn dat de perceelsgrenzen wat verschuiven, waardoor de oppervlakte van de percelen wijzigen. In de BGT-check kunnen de nieuwe topografische grenzen van de percelen gecontroleerd worden.

BGT-check

De RVO stuurt tot en met oktober van dit jaar aan ongeveer 20.000 relaties een uitnodiging voor de BGT-check. De overige relaties worden tussen half mei en oktober 2021 uitgenodigd. De BGT-check maakt de mogelijke gevolgen van de invoering van de BGT zichtbaar.

In de check staan:

  • de nieuwe topografische grenzen;
  • de percelen zoals ingetekend in Mijn percelen;
  • het verschil in oppervlakte tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe percelen’.

Men heeft zes weken de tijd om aan te geven het wel of niet eens te zijn met de grenzen. Dit laatste doet men door een opmerking te plaatsen en zo duidelijk mogelijk uit te leggen wat er niet klopt. Op basis van de opmerkingen kan de RVO de topografische grenzen nog aanpassen. Binnen zes weken na de reactie stuurt de RVO een e-mail met hun beoordeling hiervan. Wanneer men het niet eens is met deze beoordeling, moet een belafspraak met de RVO gemaakt worden. De RVO gaat dan in gesprek over de grenzen en de opmerkingen.

Geen BGT-check ingevuld

Wanneer de check niet wordt ingevuld, gaat de RVO ervan uit dat de nieuwe topografische grenzen juist zijn.

Gevolgen BGT-check

In het jaar na de BGT-check worden de nieuwe topografische grenzen in Mijn percelen gezet. Men zal vervolgens zelf de intekening van de percelen moeten aanpassen.

Bezwaar

Wanneer men het niet eens is met de nieuwe topografische grenzen in Mijn percelen, bestaat altijd nog de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen een beslissing op een subsidie of regeling. Het is echter raadzaam om nu al een BGT-check uit te voeren om daarmee een mogelijke bezwaarprocedure te proberen te voorkomen.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro