Actueel
Agro
Gepubliceerd op 28 februari 2024

Kaartlagen waterlopen en bufferstroken vernieuwd

Vanaf 27 februari 2024 staan er vernieuwde kaartlagen in Mijn Percelen. Deze zijn aangepast door RVO in samenwerking met de waterschappen en moeten beter overeenkomen met de werkelijkheid.

Wat is er verbeterd? De typering van de waterlopen is nu gebeurd op basis van grondwaterstanden, peilbesluiten en slootdiepte. De breedte van de bufferstroken wordt vervolgens gebaseerd op het type waterloop. Geen bufferstrook meer naast droge sloot De regels voor waterlopen zijn dit jaar aangescherpt. Er zijn waterlopen die het hele jaar droog staan en waterlopen die een deel van het jaar droogvallen. De sloten die het hele jaar droog staan worden alleen gebruikt voor afvoer van regenwater. Deze zijn in 'Mijn percelen' aangeduid met het type 'Droge sloot'. Langs deze sloten hoeven geen bufferstroken meer aangehouden te worden. Type waterloop onjuist? Het kan zo zijn dat waterlopen niet met het juiste type op de nieuwe kaart staan. Hierdoor kan er een te brede of te smalle bufferstrook in Mijn Percelen staan, wat invloed heeft op de mestplaatsingsruimte. Wanneer dit het geval is, zal er uiterlijk 15 mei 2024 een opmerking in Mijn Percelen én in de Gecombineerde opgave geplaatst moeten worden.

Aanpassing Gecombineerde opgave vanwege niet-productief bouwland

Gepubliceerd op
24 april 2024
Agro

Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

Gepubliceerd op
22 april 2024
Agro

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro