Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 5 juli 2022

Kabinet wil terugbetalen belastingschuld bedrijven versoepelen

Het kabinet wil de bestaande betalingsregeling versoepelen voor bedrijven die tijdens corona een belastingschuld hebben opgebouwd. Dat moet in de kern gezonde ondernemingen helpen, die problemen ervaren bij het aflossen van hun belastingschuld.

Dat staat in een Kamerbrief van staatssecretaris Van Rij, opgesteld naar aanleiding van een internetconsultatie en gesprekken met ondernemersorganisaties.

Ondernemers konden tijdens de coronacrisis tijdelijk uitstel van belastingbetaling krijgen als onderdeel van het coronasteunpakket. Sinds april is het steunpakket afgelopen en vanaf 1 oktober 2022 hebben ondernemers vijf jaar de tijd om deze opgebouwde belastingschuld af te lossen.

In totaal hebben zo’n 400.000 ondernemers gebruik gemaakt van het tijdelijk uitstel. Een deel van deze ondernemers heeft de belastingschuld al deels of volledig afbetaald. Hierdoor is inmiddels ruim de helft van het oorspronkelijke bedrag van 47 miljard euro al afgelost. Momenteel hebben 279.000 ondernemers nog een openstaande belastingschuld van gezamenlijk circa 21 miljard euro.

Per kwartaal of betaalpauze

Van Rij schetst twee mogelijkheden om in de kern gezonde ondernemingen meer flexibiliteit te bieden bij het terugbetalen. Dit kan door te betalen maandbedragen per kwartaal te mogen voldoen en door een incidentele ‘betaalpauze’ mogelijk te maken binnen de bestaande betalingsregeling. Dit kan bijvoorbeeld helpen voor bedrijven met een sterk wisselende omzet door seizoensinvloeden.

Het kabinet wil geen verdere verruiming van de fiscale coronamaatregelen, zoals tijdelijk uitstel van belastingbetaling. Dit voorjaar kondigde het kabinet al aan dat het in de toekomst geen generieke coronasteun meer wil bieden, om economische en budgettaire redenen.

Wel is in kaart gebracht welke problemen ondernemers ervaren bij het terugbetalen, via een internetconsultatie en door gesprekken met getroffen sectoren. Ook vanuit het accountantsberoep is op die consultatie gereageerd

Saneringsbeleid

Om misbruik van de versoepelde regeling te voorkomen moeten ondernemers een schriftelijk verzoek indienen waaruit de aflossingsproblemen blijken. Ook kunnen ondernemers alleen gebruik maken van deze mogelijkheid als nieuw opkomende verplichtingen wel worden voldaan.

Daarnaast gaat de Belastingdienst bij saneringsakkoorden tot 1 oktober 2023 al akkoord met een lager saneringsbedrag. Als onderdeel van het saneringsbeleid vormen TVL- en NOW-schulden nu geen belemmering meer voor het sluiten van een saneringsakkoord.

In een saneringsakkoord spreekt de ondernemer met zijn schuldeisers af dat een deel van de schulden van de onderneming wordt kwijtgescholden. Hiermee wil het kabinet in de kern gezonde ondernemingen ondersteunen en de kans op een saneringsakkoord groter maken.

Bron: Ministerie van Financiën / Accountant.nl

Rechtbank: voormalige bedrijfswoning terecht omgezet naar plattelandswoning

Gepubliceerd op
16 mei 2024
Fiscaal

Geen winstuitdeling door gebrek aan bevoordelingsoogmerk

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Fiscaal

Rechtbank verbiedt gebruik gewasbeschermingsmiddelen door lelieteler

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Fiscaal