Nieuws
Gepubliceerd op 9 november 2020

Klantverhalen: Positief een lening verstrekken in coronatijd

Positief een lening verstrekken in coronatijd

Tweede blog in de serie Klantverhalen van Robert van Dijk

Een ondernemer in de foodsector, we noemen haar voor het gemak mevrouw De Vries, is al jarenlang klant bij ons. In de coronatijd heeft haar bedrijf, dat normaal business-to-business handelt, het zwaar. Gelukkig is mevrouw De Vries vindingrijk. Zo heeft ze bedacht om aan particulieren te gaan leveren en aan bedrijven voor eigen gebruik. Vrijdagmiddagborrels zijn nog nooit zo luxe geweest. Ze bedenkt steeds nieuwe acties, wereldkundig gemaakt via uitingen waarbij het water je in de mond loopt. Mooi om te zien dat ondernemers zo innovatief zijn en nieuwe markten aanboren. Dat zien wij als accountants veel gebeuren om ons heen en daar dragen wij met liefde aan bij.

Mooi, denkt u misschien. Maar waar komt dan de accountant in beeld? Dat is de financiering. In dit roerige jaar heeft telt® al veel ondernemers geholpen aan een passende lening.  De accountant vervult een spilfunctie in het succesvol verkrijgen van een lening, omdat een goede samenwerking tussen bank en accountant essentieel is voor het slagen van een financieringsaanvraag. En wij hebben warme contacten met alle banken waarmee we vanuit onze kantoren te maken hebben.

Cijfermatig onderbouwen

Terug naar mevrouw De Vries begin dit jaar, voor de corona-uitbraak. We gingen in overleg over haar doelen en toekomstplannen, zoals de wens om uit te breiden door onder andere overnames. Om het financieringsplan cijfermatig te onderbouwen, maakten wij gebruik van de beschikbare openbare informatie en maakten we een analyse van haar branche. Ook zorgden we voor een liquiditeitsprognose en een exploitatierekening. Alles bij elkaar was dit een adequate onderbouwing voor het financieringsplan.

Accountant - financieringsaanvraag telt®

Helaas gooide corona roet in het eten. Van uitbreiden was voorlopig geen sprake. Omdat de wens van mevrouw De Vries bleef bestaan en er inmiddels diverse nieuwe initiatieven worden uitgevoerd binnen deze onderneming, hebben we onlangs alsnog het financieringsplan opgepakt. Het plan moest hiervoor wél behoorlijk op de schop.

Dit hebben we gedaan door enerzijds naar cijfers uit het verleden te kijken. Dat is het eenvoudige deel. Het onzekere is de andere kant van het plaatje: de toekomst. Die is altíjd onzeker, maar de huidige situatie met corona maakt het extra lastig. De kostenkant is eenvoudiger te voorspellen. Aan de hand van de historie kun je veel vaste kosten doortrekken naar de toekomst. Op dat moment  kijken we kritisch naar de kosten en signaleren we ook bezuinigingsmogelijkheden. Het voordeel is dat we al verschillende keren kosten hebben kunnen besparen door de liquiditeitsbegroting met de ondernemer op te maken. Door de exacte uitgaven in beeld te hebben, kun je ook vaak zien waar overhead of onnodige uitgaven zitten. Alleen daarom is een gesprek met één van onze accountants al zinvol. Zo leidt de wens om een financieringsaanvraag te doen zomaar tot het maken van een efficiencyslag. Een wending die ons beroep zo boeiend maakt. Wie durft nog te zeggen dat accountancy saai is.

De financieringsaanvraag

Wij berekenen op basis van de gesprekken, wensen en doelen de prognose voor de komende jaren. De bank vraagt momenteel vaak om een terugblik. Cijfers over 2019 en al de voorlopige cijfers dit jaar tot en met nu. En de prognose voor 2021 en 2022 en zelfs soms nog langer, afhankelijk van de omvang en het doel van de financiering. Op basis van de gesprekken en marktcijfers werken we verschillende scenario’s uit. Het verwachte scenario is daar één van. Ook rollen we scenario’s uit met optimistische én pessimistische inslag. Daarbij gaan we uit van hoe verschillende ontwikkelingen, intern en extern, de cijfers zouden beïnvloeden.

Zoals vaker gebeurt, krijgen wij ook deze keer complimenten van de bank over de manier waarop wij cijfermatig en bedrijfseconomisch met mevrouw De Vries hebben meegedacht bij haar aanvraag in deze coronatijd. Het doet altijd goed om te horen dat je grondig te werk bent gegaan. Nóg beter is het op het moment dat we te horen krijgen dat de financieringsaanvraag van mevrouw De Vries is goedgekeurd. Wederom een bedrijf dat de gewenste groei gaat realiseren, daar heb ik alle vertrouwen in.  

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024