Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 25 september 2019

Kleineondernemersregeling wijzigt

De kleineondernemersregeling (KOR) wordt per 1 januari 2020 gemoderniseerd. Bij de huidige regeling is het saldo van te betalen omzetbelasting van belang, de nieuwe regeling is een omzet gerelateerde regeling. Indien u kiest voor de kleine ondernemersregeling krijgt u een BTW-vrijstelling, wat nadelig kan uitpakken.

De kleine ondernemersregeling per 1 januari 2020
De nieuwe kleineondernemersregeling voor de omzetbelasting treedt per 1 januari 2020 in werking. Het totaalbedrag van de omzet is relevant voor de nieuwe regeling, hierbij gaat het om de omzet exclusief omzetbelasting. Indien deze omzet lager is dan € 20.000 komt u in aanmerking voor de nieuwe regeling. Het maakt daarbij niet uit of de omzet bestaat uit belaste of vrijgestelde omzet voor de omzetbelasting. De nieuwe regeling is vereenvoudigd ten opzichte van de huidige regeling, zolang de omzet niet uitstijgt boven de € 20.000 is er geen omzetbelasting verschuldigd. In tegenstelling tot de huidige regeling geldt de nieuwe regeling naast ondernemers/natuurlijke personen ook voor rechtspersonen.

Toepassing nieuwe KOR
Verwacht u minder dan € 20.000 omzet per jaar te behalen en wilt u gebruik maken van de nieuwe regeling? Dat kunt u de Belastingdienst verzoeken om de KOR te mogen toepassen. Hierbij kunnen wij u uiteraard bij helpen. Als de Belastingdienst akkoord gaat met toepassing van de KOR dan brengt u geen btw in rekening aan andere ondernemers. Door de ontheffing hoeft u alleen nog maar uw inkoopfacturen te bewaren, u hoeft geen facturen te sturen naar uw afnemers en geen aangiften omzetbelasting meer te doen. Verstuurt u wel facturen, dan mag u hierop geen omzetbelasting vermelden. Nadeel, net als bij de huidige ontheffing, is dat u geen recht heeft op aftrek van voorbelasting. Wie kiest voor de nieuwe KOR is in beginsel ontheven van de verplichting aangiften omzetbelasting in te dienen. In een aantal speciale gevallen moet u toch aangifte omzetbelasting doen. Denk daarbij aan:

  • de levering of de aankoop van een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel aan een afnemer, respectievelijk van een leverancier in een ander EU-land;
  • afname van goederen of diensten van een buitenlandse ondernemer waarbij de plaats van levering Nederland is;
  • invoer of inkoop van goederen waarop de verleggingsregeling van toepassing is;
  • afstandsverkopen van dit jaar of vorig jaar uit een ander EU-land van meer dan € 10.000 of optie btw-belaste afname van ondernemers uit andere EU-landen;
  • aankoop accijnsgoederen uit een ander EU-land

Als u aan de nieuwe kleineondernemersregeling mee gaat doen (geen BTW in rekening brengen, géén aftrek op voorbelasting) zit u daar voor drie jaar aan vast. U kunt maar eens per drie jaar ‘switchen’. Indien u over twee jaar een grote investering wilt doen heeft u geen recht op aftrek van de voorbelasting.

Overschrijding omzetgrens
Bij overschrijding van de omzetgrens van € 20.000 in de loop van het jaar wordt u vanaf dat moment weer btw-plichtig en moet u facturen aan uw afnemers uitreiken. Ook moet u aangiften omzetbelasting gaan indienen. Een incidentele stijging van de omzet boven de € 20.000 heeft tot gevolg dat u de drie volgende jaren ook geen gebruik mag maken van de KOR.

Verwachte omzet onder de € 20.000
Indien u nu nog niet aan de voorwaarden voldoet, maar u verwacht dat u in 2020 minder dan € 20.000 omzet behaalt, kunt u de Belastingdienst verzoeken om de KOR per 1 januari 2020 te mogen toepassen. U kunt een verzoek hiervoor indienen tot 20 november 2019. Indien u na 1 januari 2020 wilt kiezen voor de kleine ondernemersregeling, moet u er rekening mee houden dat de Belastingdienst ongeveer vier weken nodig heeft om dit verzoek te verwerken. Bij een keuze voor de nieuwe KOR geldt die keuze voor drie jaar, tenzij u tussentijds een jaaromzet behaalt van meer dan € 20.000, dan stopt de KOR onmiddellijk.

Gevolgen bij ontheffing van administratieve verplichtingen op dit moment
Bij een huidige ontheffing van de administratieve verplichtingen gaat de Belastingdienst er vanuit dat u in 2020 zal kiezen voor toepassing van de KOR. Voldoet u nu aan de voorwaarden voor een ontheffing, maar verwacht u in 2020 meer dan € 20.000 omzet te behalen? Dan moet u zich afmelden voor de KOR. Na afmelding moet u ten minste drie jaar wachten voor u de KOR kan toepassen.

Herziening van omzetbelasting
Indien in het verleden op roerende en onroerende zaken als investeringsgoederen btw is terugontvangen en u gaat vanaf 2020 de KOR toepassen, dan krijgt u te maken met herziening van btw. Er geldt een belangrijke uitzondering. Als in een jaar het totale bedrag van de herziening van omzetbelasting onder de € 500 ligt en het gaat om investeringsgoederen die in de jaren voor 2020 in gebruik zijn genomen en de herziening is het gevolg van het aan- of afmelden van de deelname aan de nieuwe KOR, dan hoeft geen herziening plaats te vinden.

KOR en belaste verhuur is niet langer mogelijk
Een ander punt van aandacht is de belaste verhuur. Bij belaste verhuur kunt u niet de KOR toepassen. Aanmelding voor de nieuwe KOR betekent niet langer de mogelijkheid van belast verhuren en mogelijk is herziening van btw dan aan de orde.

Tot slot
Mogelijk komt u in aanmerking voor vrijstelling van de omzetbelasting. Wij raden u aan om de afweging te maken of de vrijstelling wel voordelig voor u zal zijn. Het grootste nadeel is dat u bij de vrijstelling geen recht op aftrek van voorbelasting heeft. U kunt tot 20 november 2019 doorgeven aan de Belastingdienst of u per 1 januari 2020 gebruik wilt maken van deze regeling. Hierbij kunnen wij u uiteraard bij helpen. Wij gaan graag met u in gesprek om u zo goed mogelijk te adviseren wat voor u de beste optie is.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Fiscaal

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Fiscaal

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Fiscaal