Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 2 november 2023

Korting op producten uit eigen bedrijf

Als een (ex-)werknemer korting of een vergoeding krijgt bij de aankoop van producten uit eigen bedrijf, dan is daarop mogelijk een gerichte vrijstelling van toepassing. Het moet gaan om producten die niet branchevreemd zijn. Bovendien mag de korting of vergoeding per product maximaal 20% van de waarde van dat product in het economische verkeer zijn en ook samen niet meer bedragen dan € 500 per werknemer per kalenderjaar. Dat laatste geldt ook als een werknemer gedurende het jaar in dienst komt.

Economische waarde

De waarde in het economisch verkeer van een product is de verkoopprijs inclusief btw. Voor de verkoopprijs gaat u uit van de laagste prijs in de markt inclusief het internet. Eventuele verzendkosten tellen wel mee. Voor de verkoopprijs is de marktsituatie op het genietingsmoment bepalend. Met latere prijsdalingen wordt geen rekening gehouden.

Is de korting of vergoeding hoger dan 20% van de economische waarde of € 500 per jaar? Dan is het meerdere loon voor uw werknemer. U kunt dit eventueel aanwijzen als eindheffingsloon en ten laste van de vrije ruimte brengen.

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024
Fiscaal

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel
Fiscaal

Vestigingssteun jonge landbouwers op 3 juni opengesteld

Gepubliceerd op
10 april 2024
Fiscaal