Actueel
Agro
Gepubliceerd op 10 februari 2022

Korting stikstofgebruiksnorm bij maïs en aardappelen na gras

Wanneer op zand- en lössgrond, in de periode van 1 februari tot en met 10 mei, direct na het vernietigen van grasland, er maïs, consumptie- of fabrieksaardappelen wordt geteeld, wordt de stikstofgebruiksnorm met 65 kg per ha aardappelen verlaagd en met 85 kg per ha maïs. Het is dan niet meer nodig een scheur­monster te nemen. De korting bij de teelt van maïs is dit jaar eenmalig verhoogd met 20 kg naar 85 kg per ha als compensatie voor het uitstel van de inzaaidatum van een vang­gewas na de teelt van maïs in 2021. Dit uitstel heeft geleid tot minder stikstofopname door het vanggewas met het risico op een hogere stikstofuitspoeling. Er hoeft geen rekening gehouden te worden met de korting op de stikstofgebruiksnorm, als het vernietigde gras het voorgaande jaar was ingezaaid als vanggewas na maïs of als niet-vlinderbloemige groenbemes­ter.

Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Gepubliceerd op
23 juni 2024
Agro

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro