Kennisbank
Gepubliceerd op 15 januari 2024

Leaseauto in buitenland: welke kosten in mindering op bijtelling?

Betalingen voor privégebruik auto die de werknemer doet aan anderen mag u alleen in mindering brengen op de bijtelling als het om intermediaire kosten gaat.

Intermediaire kosten zijn bedragen die een werknemer meestal voorschiet in opdracht van de werkgver. Deze kosten kunnen ook deel uitmaken van een vaste kostenvergoeding. Intermediaire kosten mag de werkgever onbelast vergoeden, ze vallen niet onder loon voor de werknemer. De situatie wordt anders indien de werkgever de voorgeschoten zaken daarna aan de werknemer verstrekt of ter beschikking stelt. In dat geval kan sprake zijn van loon.

Auto’s vast voor tolpoort

Vooral in vakantietijd komt het regelmatig voor dat een werknemer een auto van de zaak meeneemt en bijvoorbeeld in het buitenland benzine- en tolkosten betaalt. Deze kosten mag u alleen onder de volgende voorwaarden als eigen bijdrage op de bijtelling in mindering brengen:

  • De werknemer spreekt vooraf met de werkgever af dat hij de betaling voor of namens de werkgever doet.
  • De werknemer specificeert de (omvang van de) kosten voor de werkgever.
  • De werkgever merkt deze betaling aan als eigen bijdrage voor privégebruik auto.
  • De werkgever vergoedt de betaling niet, maar brengt deze in mindering op de bijtelling.

Voorbeelden van betalingen aan derden zijn:

  • brandstofkosten
  • tolkosten
  • kosten van wasstraat
  • parkeerkosten
  • reparatiekosten

Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

Gepubliceerd op
22 april 2024

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Gepubliceerd op
21 april 2024

Openstelling subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s vanaf 23 april 2024

Gepubliceerd op
21 april 2024