Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 22 oktober 2020

Lening om dga te onderhouden is verkapt dividend

Rekening-courant DGA

Neemt een dga jarenlang geld op van zijn rekening-courant bij zijn bv om zijn uitgaven van levensonderhoud en belastingschulden te betalen? En heeft hij daarnaast nauwelijks inkomen uit werk en woning? Dan zal de fiscus deze de opnamen waarschijnlijk bestempelen als verkapte dividenden.

Verkapt dividend

Een dga heeft bij zijn holding een rekening-courantschuld (rc-schuld). Deze schuld is in de periode van 1 januari 2011 tot 1 januari 2017 opgelopen met ruim € 0,6 miljoen. De dga en zijn bv hebben geen leningsvoorwaarden of zekerheidstelling overeengekomen. De dga gebruikt het van de rc opgenomen geld voor zijn levensonderhoud en het betalen van belastingschulden. Behalve inkomen uit eigen woning heeft hij geen inkomen uit werk en woning. De Belastingdienst meent dat de dga over de jaren 2014 tot en met 2015 verkapte dividenden heeft genoten van ruim € 90.000 per jaar. De inspecteur legt de dga daarom navorderingsaanslagen inkomstenbelasting en boetes op. De dga gaat vervolgens in beroep tegen de navorderingsaanslagen en boetes. Maar Rechtbank Zeeland-West-Brabant vindt eveneens dat de dga een regulier voordeel uit aanmerkelijk belang heeft genoten. Gezien de omstandigheden van deze zaak is duidelijk dat de dga zijn rc-schuld niet volledig zou aflossen. Het kan niet anders dan dat de dga en zijn holding zich daarvan bewust waren.

Vergrijpboete

De rechtbank oordeelt dat dga het reguliere voordeel opzettelijk heeft verzwegen in zijn aangifte. Een vergrijpboete van 50% is daarom in principe terecht. Maar de rechtbank matigt de boete met 10% omdat de beroepsprocedure onredelijk lang heeft geduurd.

Conclusie

Pas altijd op als u als DGA een rekening-courant hebt met uw B.V.. Neemt u namelijk teveel op dan is de kans aanwezig dat de Belastingdienst dit als verkapt dividend kan aanmerken. Wees daarom voorzichtig met het geld wat u uit de B.V. wilt opnemen.

Wilt u dit risico zoveel mogelijk voorkomen? Onze accountants en adviseurs kunnen u daarbij helpen. Samen beoordelen wij dan onder andere:

  • Uw rekening-courantovereenkomst (inclusief aflossingsverplichting)
  • Uw DGA-salaris (gebruikelijk loon)
  • De gestelde zekerheden
  • De (zakelijke)rente

Door bovenstaande aspecten op elkaar af te stemmen kan u uw risico op een verkapte dividenduitkering al enorm beperken.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 10-07-2020

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Fiscaal

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Fiscaal

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Fiscaal