Gepubliceerd op 10 juni 2024

Loket voor subsidie praktijkleren weer open

Werkgevers die een praktijkleerplaats of werkleerplaats aanbieden, kunnen de subsidie praktijkleren aanvragen bij RVO. Het eerstvolgende tijdvak voor aanvraag is gestart op 3 juni 2024. Het loket sluit op 17 september 2024.

Een inschrijving in het Register Onderwijs Deelnemers (ROD) is met ingang van studiejaar 2023/2024 een voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen. De onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor het doorvoeren van de inschrijvingen van leerlingen en studenten voor de opleidingen en voor de BPV-periodes bij de leerbedrijven (in het ROD). 

Over de subsidie Praktijkleren

De subsidie Praktijkleren is bedoeld als een tegemoetkoming voor de werkgever in de kosten van begeleiding van een deelnemer, student, promovendus of technologisch ontwerper in opleiding. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio). Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. De aanvraag wordt gedaan na afloop van het studiejaar waarvoor de subsidie geldt. De subsidie is vooral bedoeld voor:

  • kwetsbare groepen voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is;
  • studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een tekort ontstaat aan gekwalificeerd personeel;
  • wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie.

De Subsidieregeling praktijkleren is in 2023 verlengd. Werkgevers kunnen de subsidie Praktijkleren tot en met het studiejaar 2027/2028 aanvragen. Heb je vragen of kom je mogelijk in aanmerking voor deze subsidie? Mail dan naar salaris@telt.nl.

Bron: brightmine

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024