Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 23 mei 2022

Loonafspraken nog verder omhoog

In april zijn de loonafspraken met een gemiddelde van 3,4% gestegen, de hoogste van de afgelopen 13 jaar. De in het voorjaar van 2021 ingezette opwaartse trend in de loonafspraken is hiermee versterkt doorgetrokken.

Daarmee volgen de uitkomsten van de cao-onderhandelingen volgens AWVN een redelijk normaal patroon waarin de loonafspraken met een vertraging van meestal tenminste een jaar de ontwikkeling van de economie volgen. De stijging in april betekent een versterking van de oplopende trend. In mei moet duidelijk worden in hoeverre deze sterke stijging incidenteel is. Dat de loonstijging nu iets sneller is ingezet, hangt waarschijnlijk samen met de zeer snelle omslag van economische groei in krimp en van krimp in groei in 2020 en 2021. Ook wordt de huidige stijging van de lonen versterkt door krapte op delen van de arbeidsmarkt. Hoewel die krapte naar verwachting voorlopig zal aanhouden, wordt de daardoor veroorzaakte opwaartse druk op de lonen tegengewerkt door oplopende bedrijfskosten (energieprijzen), verslechterde economische voorspellingen en onzekere bedrijfseconomische vooruitzichten. Dat kan leiden tot een afvlakking van de loontrend.

In de ruim 140 cao’s die dit jaar al zijn afgesloten wordt opvallend vaak een vast minimumbedrag afgesproken om de lonen te verhogen, naast de ‘gewone’ procentuele afspraken. Veel werknemers met een laag salaris gaan er hierdoor verhoudingsgewijs meer op vooruit. Volgens AWVN tonen werkgevers daarmee hun zorg voor de koopkrachtproblemen van juist de lagere inkomensgroepen. De opgelopen inflatie treft die inkomensgroepen verhoudingsgewijs het hardst. Een vast bedrag per maand er bij kan hen extra helpen. Het gemiddelde van alle in 2022 gemaakte loonafspraken raakt door het hoge april-gemiddelde bijna de 3% aan. In april werden 26 nieuwe cao-akkoorden afgesproken, iets minder dan in andere jaren in april.

KerncijfersLoonafspraken april gemiddeld 3,4% Loonafspraken 2022 gemiddeld 2,9% Loonafspraken 2021 gemiddeld 2,1%Aantal nieuwe cao-akkoorden in april 2022: 26Aantal aflopende cao’s in 2022: 389 voor 2,7 miljoen werknemersAantal vernieuwde cao’s die in 2022 ingaan: 141 voor 1,9 miljoen werknemersAantal openstaande cao’s op dit moment (expiratie in 2022): 248 voor 880.000 werknemersAantal openstaande cao’s op dit moment met expiratie in 2021: 58 cao’s (170.000 werknemers)

Bron: AWVN.nl 12-05-2022

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Fiscaal

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal