Actueel
Agro
Gepubliceerd op 10 september 2020

Maatregelen bij dierziekten

Hoewel er op dit moment geen uitbraak van een dierziekte aan de orde is, is het raadzaam om een plan klaar te hebben liggen voor het geval er wel een uitbraak plaatsvindt. Bij een uitbraak krijgen veehouders in Nederland eerst gedurende drie dagen uur te maken met een totale standstill. Bedrijven zullen daarom altijd voldoende voer moeten hebben om deze periode te kunnen overbruggen. Na deze periode zal aanvoer van diervoeders onder voorwaarden weer worden toegestaan. Daarnaast krijgen veehouders in de buurt van de uitbraak te maken met een vervoersverbod van dieren en mest gedurende een periode van ten minste 30 dagen. Dat betekent dat vooral vermeerderaars met een probleem te maken krijgen en moeten zorgen voor noodhuisvesting. Het is verstandig om een plan te maken voor deze noodhuisvesting. Bij varkens is een dergelijk plan een verplichting vanuit IKB. In het plan geef je aan hoe de huisvesting wordt opgevangen. Het gebruik van noodhuisvesting valt niet onder de omgevingsvergunning. Het gebruik hiervan zal daarom gemeld moeten worden bij de gemeente of Omgevingsdienst. Verder zal gezorgd moeten worden voor voldoende mestopslag om de periode van het vervoersverbod te overbruggen.  

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro