Actueel
Agro
Gepubliceerd op 1 oktober 2019

Maximale emissiewaarde voor ammoniak vleeskalveren per 1 januari 2020

In 2014 is aangekondigd dat vanaf 1 januari 2020 strengere eisen gelden voor de emissie van ammoniak uit dierenverblijven waarin vleeskalveren (tot leeftijd van ca. 8 maanden) worden gehouden. Voor op of na 1 januari 2020 opgerichte dierenverblijven geldt volgens het Besluit emissiearme huisvesting een maximale emissiewaarde van 2,5 kg ammoniak per dierplaats per jaar. Onder oprichting wordt verstaan de oprichting, vervanging of uitbreiding van een dierenverblijf.

Een traditioneel huisvestingssysteem voldoet niet aan de maximale emissiewaarde. Dit betekent dat de bouw van een dergelijke systeem voor 1 januari 2020 gerealiseerd moet zijn, d.w.z. volledig afgebouwd en klaar voor gebruik.

Let op: de definitie voor dierenverblijf is een ruimte die bestemd is voor het houden van landbouwhuisdieren. Een dierenverblijf is dus niet hetzelfde als een stal.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro