Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 5 oktober 2020

Meer tijd voor aflossing belastingschuld door corona

Ondernemers die wegens corona uitstel van betaling van belastingen hebben gekregen, krijgen langer de tijd om hun opgebouwde belastingschuld af te lossen.

Staatssecretaris Vijlbrief heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat ondernemers 36 maanden de tijd krijgen om de belastingschuld terug te betalen en daar vanaf 1 juli 2021 mee moeten starten. Daarnaast kunnen ondernemers die al eens uitstel hebben aangevraagd, hun uitstel nog verlengen tot 1 januari 2021. Het kabinet vindt een ruimhartige steun voor ondernemers van groot belang zodat onnodige faillissementen als gevolg van de coronacrisis kunnen worden voorkomen. Hierbij past een ruimhartige regeling voor het aflossen van de belastingschuld die in de afgelopen maanden is opgebouwd. Aflossen van de opgebouwde schuld zal door een aanzienlijk deel van de ondernemers namelijk worden gedaan uit lopende (mogelijk nog beperkte) inkomsten waaruit ook vaste lasten en andere betalingsverplichtingen moeten worden voldaan. Samenvattend schuift de startdatum voor het terugbetalen van coronaschulden op naar 1 juli 2021 en duurt de afbetalingsregeling dan maximaal 36 maanden. Dat was eerst 24 maanden vanaf 1 januari 2021.

Ondernemers beginnen per 1 juli 2021 met het afbetalen van de belastingschuld die zij door de coronacrisis hebben opgebouwd – zoals eerder aangekondigd – met een vast bedrag per maand. Het is ook mogelijk om eerder af te lossen als de ondernemer dit wil. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul procent blijft van kracht tot en met 31 december 2021. Een groot aantal ondernemers is al gestart met aflossen of heeft de schuld zelfs al helemaal afgelost. Sinds maart 2020 maakten ruim 250.000 ondernemers gebruik van het tijdelijk versoepelde uitstelbeleid. Op dit moment zijn er nog zo’n 200.000 ondernemers die gebruik maken van de regeling, voor ongeveer € 12 miljard. Ruim 130.000 ondernemers blijken genoeg gehad te hebben aan drie maanden uitstel. Bijna 40% van hen heeft de opgebouwde belastingschuld al helemaal terugbetaald. De belangrijkste data tot 1 juli 2021: 31 december 2020: deadline aanvraag verlenging bijzonder uitstel van betaling voorjaar 2021: de ondernemer ontvangt van de Belastingdienst een brief met een voorstel voor een betalingsregeling. 1 juli 2021: de Belastingdienst verwacht dat de ondernemer begint met het aflossen van zijn belastingschuld.

Bron: MvF 29-9-2020

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Fiscaal

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Fiscaal