Actueel
Agro
Gepubliceerd op 22 januari 2021

Melden uitrijden waterverdunde mest

Vanaf 2019 mag drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib niet langer op de grond (tussen het gras) worden uitgereden, maar moet in de grond worden gebracht. Hierop is een uitzondering gemaakt voor het uitrijden van met water verdunde mest op klei- of veengrond. Voorwaarden Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

De mest wordt verdund uitgereden op klei- of veengrond, De verhouding is minimaal één deel water en twee delen drijfmest of vloeibaar zuiveringsslib. Bij controle moet deze verdeling aangetoond worden. De verdunde mest wordt uitgereden met een systeem dat volledig tot de grond gesloten is. De mest wordt uitgereden in strookjes tussen het gras. Het gras wordt van tevoren opgelicht of zijdelings weggedrukt. De strookjes zijn niet meer dan vijf centimeter breed en de afstand tussen de strookjes is in elk geval vijftien centimeter.

Melden Het gebruik van het waterverdunnende bemestingssysteem moet elk kalenderjaar gemeld worden bij RVO.nl voordat men voor het eerst gaat uitrijden met het systeem. De melding moet gedaan worden door de landbouwer van wie het perceel is.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro