Actueel
Agro
Gepubliceerd op 16 januari 2020

Meststoffenwet en hoogte melkproductie per koe

Bij controles over of een bedrijf zich houdt aan de Meststoffenwet (bijv. gebruiksnormen, mestverwerkingsplicht, fosfaatrechten), werd bij melkkoeien tot op heden meestal uitgegaan van de afgeleverde hoeveelheid melk. Sinds kort vermeld RVO.nl echter bij de informatie over de fosfaatrechten op haar website, dat zij uitgaat van de geproduceerde hoeveelheid melk. Daarbij gaat het volgens RVO.nl bijvoorbeeld om:

melk geleverd aan de zuivelfabriek melk voor de kalveren antibioticamelk melk voor eigen gebruik melk die verkocht wordt aan niet-zuivelbedrijven melk die verwerkt wordt tot bijv. kaas (minder dan 50%).

De RVO lijkt hiermee haar standpunt betreffende de melkproductie te hebben aangepast. Een hogere productie kan leiden tot een hogere stikstof- en fosfaatexcretie. Het is verstandig hiermee bij de verantwoording rekening te houden om discussies te voorkomen. Wanneer men zelf meer dan 50% van de melk verwerkt (zelfzuivelaar), moet gerekend worden met een forfaitaire melkproductie van 7.500 kg per koe per jaar en een ureumgehalte van 26 mg per 100 ml melk. De werkelijke productie is bij zelfzuivelaars dus niet van belang.  

Beperkt overgangsrecht volstaat voor inkorting 30%-regeling

Gepubliceerd op
14 april 2024
Agro

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024
Agro

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel
Agro