Actueel
Agro
Gepubliceerd op 20 augustus 2020

Minister trekt voermaatregel melkvee in

De minister van LNV heeft besloten de voermaatregel voor melkvee in te trekken. Deze voorgenomen maatregel had tot doel om, door de aanvoer van ruw eiwit via het voer te beperken, de ammoniakuitstoot vanuit de melkveehouderij terug te dringen en daarmee in 2020 stikstofruimte te creëren voor de woningbouw en een aantal infrastructurele projecten van algemeen belang. De reden voor de intrekking is dat uit analyses naar voren is gekomen dat ten opzichte van het referentiejaar van de voermaatregel (2018) de eiwitgehalten van de voorjaarskuilen op alle grondsoorten aanzienlijk lager zijn. Ook gemiddeld bezien zijn de eiwitgehalten van de voorjaarskuilen in 2020 lager dan over de periode 2016-2019 (met uitzondering van de grondsoort veen). Dit is een gevolg van natuurlijke omstandigheden, met name het tekort aan neerslag. Om toch te kunnen voorzien in de eiwitbehoefte van de dieren is het nodig om eiwitrijker krachtvoer te geven, wat betekent dat de normen in voorgenomen voermaatregel naar boven bijgesteld zouden moeten worden. Het (inrekenbare) stikstofeffect van de regeling zou hierdoor volgens de minister teniet worden gedaan. Om toch te voorzien in de noodzakelijke stikstofruimte voor de woningbouw en de infrastructurele projecten, zal deze ruimte nu geleverd worden vanuit de bestaande saneringsregeling voor de varkenshouderij. Het kabinet heeft besloten om een deel van de opbrengst van deze sanering – die bedoeld was voor het structurele pakket na 2020 – nu in te zetten. Het kabinet zal dit compenseren in het landbouwdeel van de structurele aanpak.

LKV ook na bedrijfsovergang toe te passen

Gepubliceerd op
28 mei 2024
Agro

Werkgever kon gezonde lunchmaaltijden onbelast verstrekken

Gepubliceerd op
27 mei 2024
Agro

Verliezen na aandeelhouderswijziging niet meer aftrekbaar

Gepubliceerd op
26 mei 2024
Agro