Nieuws
Gepubliceerd op 17 mei 2021

Niets vergeten in de belastingaangifte? Herstel is nog mogelijk

Hebt u dat ook wel eens? Dat u na het indienen van de belastingaangifte tot de ontdekking komt dat u bepaalde aftrekposten bent vergeten, of dat een onderdeel niet juist is ingevuld? Geen man overboord, als er tenminste nog geen definitieve aanslag is opgelegd. U kunt gerust een nieuwe aangifte indienen. De Belastingdienst beschouwt dan uw nieuwe aangifte als grondslag voor de op te leggen aanslag.

Onze teamleider Henk van Voorst stelde onderstaand overzicht op, zodat u eenvoudig nog één keer kunt nagaan of uw aangifte klopt. U kunt het immers nu nog herstellen voor maximaal belastingvoordeel.

Giften

Giften en ziektekosten zijn voorbeelden van kosten die mogelijk als aftrekposten zijn op te voeren. Als bijvoorbeeld bij giften vergeten is om de gift als periodieke gift op te geven, is het raadzaam om dit alsnog te doen

Optimalisatie toepassen

Het toepassen van fiscaal partnerschap kan veel voordeel opleveren. Door aftrekposten juist te verdelen, kunt u belasting besparen. Dit geldt vooral als er de mogelijkheid is om een aftrekpost in mindering te brengen op het hoogste inkomen van belastingplichtige of partner. Zo wordt deze post afgetrokken tegen een hoger belastingtarief. Ook in box 3 kan een optimale verdeling zorgen voor een besparing van honderden euro’s aan belasting. Bent u gehuwd? Dan is het fiscaal partnerschap verplicht. Trouwt u in de loop van dit jaar of woont u samen, dan is fiscaal partnerschap een keuze.

Is er geen juiste verdeling gemaakt? Ook dit kan nog worden hersteld, voordat één van beide aanslagen definitief is opgelegd. Bijvoorbeeld bij ouderen is een juiste verdeling van box 3 van belang, om ervoor te zorgen dat het verzamelinkomen onder de 37.372 euro blijft. Zo benut u de maximale ouderenkorting van 1.622 euro. Als het inkomen hoger is, wordt de ouderenkorting afgebouwd.

Erfbelasting en box 3

Er is een aandachtspunt bij box 3, met betrekking tot verschuldigde erfbelasting: Als dit op 1 januari van enig jaar van toepassing is, is deze aftrekbaar als schuld in box 3, rekening houdend met een drempel. Dit is de enige belasting die aftrekbaar is in box 3.

Alleenstaande ouderenkorting

Verder is het opletten geblazen als de alleenstaande ouderenkorting van toepassing is. Dit is een extra korting als de belastingplichtige een AOW-uitkering voor alleenstaanden ontvangt. De korting op de te betalen belasting bedraagt 436 euro. Vergeet dit niet te controleren als deze korting op u van toepassing is.

Heffingskortingen benutten

Hebt u de afgelopen jaren geen aangifte gedaan? Het kan lonend zijn om alsnog aangifte te doen, om de ingehouden loonheffing terug te krijgen. Dit is vooral van toepassing als in de loop van het jaar inkomen wordt genoten en men wel de heffingskortingen van een heel jaar kan benutten. Dit kan voor een periode van vijf jaar terug.


Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024