Actueel
Agro
Gepubliceerd op 21 april 2022

Nieuw GLB en aandachtspunten voor 2022

Op 1 januari 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) in. Er zijn enkele zaken die reeds van belang bij de vaststelling van het bouwplan en het invullen van de Gecombineerde opgave 2022.

Eco-regeling

In 2023 kan men via de eco-regeling een toeslag ontvangen bovenop de basispremie. Volgend jaar zijn er waarschijnlijk 21 mogelijke eco-activiteiten. In het huidige GLB kunnen vanggewassen geteeld worden om te voldoen aan de verplichting ‘ecologisch aandachtsgebied’. Deze vanggewassen moeten minimaal acht weken blijven staan. In het nieuwe GLB kan men kiezen voor de eco-activiteit ‘Groenbedekking’. In dat geval moeten de vanggewassen tot 1 maart op het land blijven staan. Een andere mogelijke eco-activiteit is ‘langjarig grasland’. Dit is grasland dat gedurende een periode van minimaal vijf jaar niet gescheurd is. Langjarig grasland is niet hetzelfde als blijvend grasland. Van blijvend grasland is sprake als minstens vijf jaar achter elkaar gras wordt geteeld.

Conditionaliteit

Om in het nieuwe GLB premie te kunnen ontvangen, moet voldaan worden aan negen GLMC’s (Goede landbouw- en milieuconditie). Eén daarvan is dat op een bouwlandperceel elk jaar een ander gewas geteeld moet worden. In 2023 wordt gekeken naar het gewas dat in 2022 op het land stond. Dit mag niet hetzelfde zijn. Een volgteelt met een vang- of rustgewas wordt daarbij ook gezien als een ander gewas. Deze voorwaarde geldt niet als jaar op jaar een rustgewas (bijv. graan) wordt geteeld.

LKV ook na bedrijfsovergang toe te passen

Gepubliceerd op
28 mei 2024
Agro

Werkgever kon gezonde lunchmaaltijden onbelast verstrekken

Gepubliceerd op
27 mei 2024
Agro

Verliezen na aandeelhouderswijziging niet meer aftrekbaar

Gepubliceerd op
26 mei 2024
Agro