Actueel
Agro
Gepubliceerd op 4 oktober 2023

Nieuwe eco-activiteiten in 2024

In 2024 komen er drie nieuwe eco-activiteiten bij voor de eco-regeling van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Het gaat om precisiegewasbescherming, precisiebemesting en fertigatie. Bij deze activiteiten gaat het om het op de juiste plaats, het juiste moment en in de juiste hoeveelheden toepassen van mest en gewasbeschermingsmiddelen. Het aanmelden en aanvragen gaat weer via de Gecombineerde opgave.

Precisiegewasbescherming

Het gaat om de toepassing van precisiegewasbescherming tijdens de hoofdteelt. Daarvoor zijn machines en werktuigen mogelijk die dit kunnen uitvoeren. Er zijn twee werkvormen mogelijk. De eerste is een on-the-go precisietoepassing waarbij meten, beslissen en uitvoeren realtime gebeuren, de tweede een geschakelde precisietoepassing waarbij meten, beslissen en uitvoeren los van elkaar gebeuren.

Precisiebemesting

Bij precisiebemesting is de toediening van mest zo geregeld dat de gewenste hoeveelheid meststoffen voor het gewas beschikbaar komt, waardoor de benutting van mest toeneemt. De juiste hoeveelheid drijf-, kunst- of vaste mest wordt dan op het juiste moment en op de juiste plek gegeven. De toepassing van precisiebemesting is bedoeld voor de hoofdteelt en mag ook tijdens de voorbereidende werkzaamheden op de hoofdteelt toegepast worden.

Bij precisiebemesting kan verschillende geavanceerde apparatuur en informatietechnologie gebruikt worden. Zo kan gekozen worden tussen een strooier, spuitmachine of zodebemester, afhankelijk van de gebruikte soort mest. Er zijn twee werkvormen mogelijk. De eerste is een on-the-go precisietoepassing waarbij meten, beslissen en uitvoeren realtime gebeuren, de tweede een geschakelde precisietoepassing waarbij meten, beslissen en uitvoeren los van elkaar gebeuren.

Fertigatie

Met fertigatie worden kunstmest of andere oplosbare producten toegepast via een irrigatiesysteem. Zo kan op het juiste moment de juiste hoeveelheid water en voeding toegevoegd worden. De meststoffen komen via een doseersysteem in het water. Daarna komt de mix van water en meststoffen via een hoofdleiding en druppelslangen uiteindelijk in het gewas terecht. Hiervoor is een functionerend fertigatiesysteem op het perceel noodzakelijk. Een fertigatiesysteem kan ook gebruikt worden om te irrigeren.  

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro