Actueel
Agro
Gepubliceerd op 11 mei 2021

Nieuwe regels schapen en geiten

Vanaf 21 april 2021 gelden nieuwe regels voor hobbyboeren en bedrijven met schapen of geiten.

Vaccinatie tegen Q-koorts

Wanneer meer dan 50 schapen of geiten voor de melkproductie worden gehouden of wanneer het bedrijf is opengesteld voor publiek, moeten de schapen en geiten jaarlijks gevaccineerd worden. Sinds 21 april moet dit drie weken voor de dekking of inseminatie van het dier gebeuren én binnen twaalf maanden van de vorige vaccinatie. In de administratie moet voortaan de datum van dekking of inseminatie worden bijgehouden.

Contacten tijdens lammeren

Om de kans van besmetting van dier op mens te verkleinen, mogen bezoekers niet in contact kunnen komen met de dieren tijdens het lammeren. Voor werknemers en bedrijfsmatige bezoekers (bijv. dierenarts) geldt een uitzondering.

UBN nieuwe houders

Nieuwe houders van schapen en geiten moeten een uniek bedrijfsnummer (UBN) aanvragen vóórdat de dieren aanwezig zijn.

Verzamelcentra

Om een snelle verspreiding van dierziekten te voorkomen gelden nieuwe regels voor bedrijven die schapen of geiten vervoeren voor het bijeenbrengen:

  • Voor vervoer in Nederland mogen geiten of schapen maximaal tweemaal verzameld worden.
  • Voor vervoer naar andere EU-landen maximaal driemaal.  

Blauwtong

Wanneer schapen of geiten vervoerd worden naar een EU-land dat vrij is van blauwtong, maar waarbij het vervoer door een EU-land waar deze ziekte voorkomt plaatsvindt, moeten de dieren voortaan behandeld worden. Voorheen moest de vrachtwagen behandeld worden.

Eenvoudige reinigings- en ontsmettingsplaatsen

Wanneer men meer dan 10 schapen of geiten houdt, is een eenvoudige wasplaats verplicht. Voor inrichtingen die alleen uit weilanden bestaan en waar geen wasplaats mogelijk is, is een uitzondering mogelijk.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro