Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 27 mei 2020

Nieuwe subsidieregeling voor mkb: SMART COVID-19

SMART COVID-19

Wilt u in uw organisatie aanpassingen realiseren die helpen om tijdens en na de coronacrisis de vraaguitval te herstellen en wilt u uw medewerkers behoeden voor een negatieve impact van deze crisis? Dan kunt u als mkb-ondernemer subsidie aanvragen. Er is ruimte voor circa 60 aanvragen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van indiening, dus wees er snel bij.

Ruimte voor investeringen in mkb en onderwijs

De provincie Gelderland verstrekt deze subsidie op basis van de regeling SMART COVID-19. Het doel van deze regeling is om ondernemers de ruimte te geven om te investeren in medewerkers en aanpassingen in de organisatie, juist nu. Op deze manier werkt u als ondernemer aan een sneller herstel van de verdienmogelijkheden voor uw bedrijf en beperkt u de gevolgen van de crisis voor uw medewerkers.

SMART-aanvalsplan

In aanmerking komen mkb-ondernemingen en onderwijsinstellingen. U werkt volgens uw eigen SMART-aanvalsplan. Dit plan is een omschrijving van uw voorgenomen investeringen op het gebied van:

  • Sociale innovatie;
  • Medewerkersgerichte opleidingen;
  • Anders werken en leren;
  • Revitalisering van de omzet of vraaguitval;
  • Tegengaan van negatieve effecten voor medewerkers. 

Voorwaarden en voorbeelden SMART-regeling voor mkb

Voorwaarden voor de subsidie is dat de aanvraag voldoende gemotiveerd is. De aanvraag moet bijdragen aan het herstel van de omzet of vraaguitval, aan het herstel van de negatieve consequenties voor de medewerkers van de aanvrager en de ondernemer moet voldoende motiveren hoe de kennis en bevindingen van aanvrager worden gedeeld. Enkele voorbeelden van mogelijke investeringen met deze regeling:

  • Inschakelen van expertise om businessmodellen te vernieuwen of nieuwe vormen van acquisitie mogelijk te maken;
  • Inkopen van opleidingen of coaching op vaardigheden;
  • Inschakelen van expertise om collegiale in- en uitleen van medewerkers of het creëren van expertpools mogelijk te maken;
  • Inschakelen van benodigde expertise om anders en slimmer (digitaal) werken te leren;
  • Inschakelen van expertise om blijvend te investeren in de vitaliteit, productiviteit en ontplooiing van medewerkers.

SMART-aanvalsplan? telt® helpt.

De subsidie bedraagt ten hoogste 100% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 24.999. Het subsidieplafond voor 2020 is vastgesteld op € 1,5 miljoen. Er is ruimte voor circa 60 aanvragen. Aanvragen worden behandeld op volgorde van indiening, dus wees er snel bij. Wilt u hulp bij het opstellen van uw eigen SMART-aanvalsplan of hebt u andere vragen over de SMART-subsidie? Neem gerust contact met ons op.

Rechtbank: voormalige bedrijfswoning terecht omgezet naar plattelandswoning

Gepubliceerd op
16 mei 2024
Fiscaal

Geen winstuitdeling door gebrek aan bevoordelingsoogmerk

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Fiscaal

Rechtbank verbiedt gebruik gewasbeschermingsmiddelen door lelieteler

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Fiscaal