Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 7 juli 2021

Online borrel en de gevolgen voor de WKR

Als werkgever kunt u een online borrel voor uw werknemers organiseren. De werknemers krijgen een borrelpakket met hapjes en drankjes thuisgestuurd. In deze handreiking leest u wat de gevolgen voor de werkkostenregeling zijn.

Het borrelpakket is loon in natura voor de werknemers. Als u het borrelpakket aanwijst als eindheffingsloon, valt het onder de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte bent u 80% eindheffing verschuldigd. Het borrelpakket valt niet onder een gerichte vrijstelling. Ook is geen nihilwaardering van toepassing.

Nihilwaardering

De nihilwaardering voor consumpties op de werkplek is niet van toepassing op het borrelpakket dat de werknemer thuis nuttigt. De werkplek thuis voldoet namelijk niet aan het begrip werkplek. Hierop geldt één uitzondering.

Werkplek

De werkruimte thuis is alleen een werkplek als werkgever en werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De ruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning: de woning heeft bijvoorbeeld een eigen opgang en eigen sanitair.
  • De werkgever heeft met de werknemer een zakelijke huurovereenkomst, waardoor alleen de werkgever over de ruimte beschikt.
  • De werknemer werkt in die ruimte.

Als aan alle 3 de voorwaarden wordt voldaan, is de werkruimte thuis een werkplek voor de werknemer. Er geldt dan een nihilwaardering voor het borrelpakket.

Verzendkosten borrelpakket

De verzendkosten van het borrelpakket zijn onderdeel van de waarde van het pakket.

De waarde van het borrelpakket inclusief verzendkosten komt ten laste van de vrije ruimte als de werkgever dit aanwijst als eindheffingsloon.

Voorbeeld

Een werkgever verzendt een borrelpakket naar zijn werknemers. De kosten per pakket zijn 15 euro en de verzendkosten zijn 2 euro. Het loon in natura per werknemer bedraagt 17 euro. De werkgever kan dit ook aanwijzen als eindheffingsloon. Er komt dan een bedrag van 17 euro ten laste van de vrije ruimte. Er geldt geen gerichte vrijstelling of nihilwaardering voor het borrelpakket.

Nieuw: telt® Zomercheck, met een gerust gevoel op vakantie

Het eerste helft van 2021 zit erop. Samen met de aangifte omzetbelasting juni of voor het tweede kwartaal van 2021 kunt u direct de balans opmaken om te weten hoe het eerste half jaar is verlopen. Wilt u inzicht in uw cijfers? Neem dan contact op met uw adviseur, samen maken wij voor u de balans op. We beoordelen dan direct uw vrije ruimte in de WKR, we checken of u nog recht heeft op (tijdelijke) subsidie én of u gebruik kunt maken van diverse fiscale faciliteiten. Zo gaat u met een gerust gevoel op vakantie.

Bron: Belastingdienst/Forum Fiscaal dienstverleners

Verzuimboete voor bereidwillige ondernemer niet gepast

Gepubliceerd op
10 april 2024
Fiscaal

Regelgeving scheuren grasland

Gepubliceerd op
10 april 2024
Actueel
Fiscaal

Vestigingssteun jonge landbouwers op 3 juni opengesteld

Gepubliceerd op
10 april 2024
Fiscaal