Actueel
Agro
Gepubliceerd op 15 april 2021

Onttrekking percelen aan landbouw en betalingsrechten

Betalingsrechten kunnen alleen uitbetaald worden op percelen die gedurende het gehele jaar kunnen wor­den aangemerkt als subsidiabel landbouwareaal. Dit betekent dat wanneer een perceel wordt onttrok­ken aan de landbouw, bijvoorbeeld voor de aanleg van een zonnepanelenveld of de bouw van een schuur, dit perceel in het jaar van onttrekking niet meer gebruikt kan worden voor de verzilvering van betalingsrechten. Dat het perceel wellicht gedurende het gehele groei­sei­zoen is gebruikt voor landbouw en pas in het najaar is onttrokken aan de landbouw, maakt daarbij niet uit. Er kunnen wel betalingsrechten uitbetaald worden op percelen die tijdelijk voor niet-landbouwactiviteiten worden gebruikt (bijv. tijdelijke opslag van zand, gebruik voor evenementen). Deze niet-landbouwactiviteiten mogen dan niet langer duren dan negentig dagen per kalenderjaar.

LKV ook na bedrijfsovergang toe te passen

Gepubliceerd op
28 mei 2024
Agro

Werkgever kon gezonde lunchmaaltijden onbelast verstrekken

Gepubliceerd op
27 mei 2024
Agro

Verliezen na aandeelhouderswijziging niet meer aftrekbaar

Gepubliceerd op
26 mei 2024
Agro