Actueel
Agro
Gepubliceerd op 30 mei 2024

Openstelling Sabe-regeling 2024

In 2023 is de Subsidiemodule Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) voor het eerst opengesteld in het kader van het Nationaal Strategisch Plan (NS) en het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) 2023-2027. Doel is het ondersteunen van landbouwondernemers die individueel of samen hun kennis over verduurzaming van de bedrijfsvoering willen vergroten. Om dit te bereiken wordt middels deze subsidiemodule ingezet op individueel advies, educatie en groepsgewijze kennisdeling.

De Sabe-regeling wordt van 5 juni tot en met 17 juli opengesteld voor advies- en bedrijfsplanvouchers. Hiermee kunnen agrarische ondernemers onafhankelijk advies inwinnen gericht op duurzaamheidsopgaven, kringlooplandbouw en klimaatneutrale landbouw. Adviesvoucher Met een adviesvoucher kan een landbouwer een bedrijfsspecifiek bedrijfsadvies verkrijgen op één bepaald aandachtsgebied. De waarde van een voucher bedraagt maximaal € 1.500, waarbij een eigen bijdrage van 20% geldt. Voor deze vouchers is een budget van € 1,65 miljoen beschikbaar.

Bedrijfsplanvoucher

Met een bedrijfsplanvoucher kan een geheel bedrijfsplan worden verkregen gericht op omschakeling naar duurzame landbouw. De waarde van een voucher bedraagt maximaal € 6.000, waarbij een bijdrage van 20% geldt. Voor deze vouchers is een budget van € 2,1 miljoen beschikbaar. Het advies of bedrijfsplan moet opgesteld worden door een erkende bedrijfsadviseur. Subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst totdat het subsidieplafond is bereikt.

Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Gepubliceerd op
23 juni 2024
Agro

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro