Actueel
Agro
Gepubliceerd op 28 juni 2023

Openstelling subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie

De Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie (Sabe) stimuleert educatie en advisering voor agrariërs met het oog op verduurzaming van de Nederlandse land- en tuinbouw. De module is in de afgelopen jaren meerdere keren opengesteld en dat zal ook dit jaar gebeuren. Hieronder vindt u een overzicht van de regelingen die hieronder vallen.

Vouchers voor veehouders met een veehouderijlocatie met piekbelasting met een waarde van maximaal € 1.500. Hiervoor kan één-op-één advies verkregen worden van een erkende bedrijfsadviseur bij de te maken keuzes. Een veehouderijlocatie met piekbelasting is een locatie die een stikstofvracht van ten minste 2.500 mol stikstof per jaar veroorzaakt op overbelaste Natura 2000-gebieden. In totaal zijn er 3.000 adviesvouchers beschikbaar. Aanvraagperiode: 10 juli t/m 1 december 2023.   Vouchers voor een landbouwer voor advies met een waarde van maximaal € 1.500 per jaar per voucher. De eigen bijdrage van de landbouwer bedraagt 20%. Hiervoor kan de landbouwer een één op één advies krijgen van een erkende bedrijfsadviseur. Aanvraagperiode: 1 september 2023 – 13 oktober 2023. Budget: € 6 miljoen. Subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst totdat het subsidieplafond is bereikt.   Vouchers voor een landbouwer met een waarde van € 800 per jaar per voucher voor het volgen van de Verdiepingscursus stikstof in de landbouw, de Verdiepingscursus Natuurinclusief ondernemen in de landbouw of de Verdiepingscursus precisielandbouw bij een aangewezen kennisinstelling. Aanvraagperiode: 1 september 2023 – 1 september 2024. Budget: € 80.000. Subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst totdat het subsidieplafond is bereikt.   Vouchers voor een landbouwer met een waarde van maximaal € 6.000,– per drie jaar per voucher ten behoeve van advies bij het opstellen van een integraal bedrijfsplan voor het omschakelen naar een stikstofarme, meer extensieve en meer duurzame bedrijfsvoering. De eigen bijdrage van de landbouwer bedraagt 20%. Aanvraagperiode: 1 september 2023 – 13 oktober 2023. Budget: € 3.600.000. Subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst totdat het subsidieplafond is bereikt.   Projectsubsidies/ praktijkleernetwerken: subsidie voor een project dat is gericht op kennisoverdracht binnen een groep samenwerkende landbouwers. Het betreft subsidie voor de uitvoering van trainingen, workshops, coaching, voorlichtingsactiviteiten en demonstratieactiviteiten. De subsidie wordt aangevraagd door een onderneming ten behoeve van een groep samenwerkende landbouwers. Subsidie wordt op volgorde van rangschikking verstrekt totdat het subsidieplafond is bereikt. Aanvraagperiode: 2 oktober 2023 – 15 november 2023. Budget: € 3.750.000.   Demonstratieprojecten verzorgd door een landbouwer in de vorm van een demonstratiebedrijf, ook wel demobedrijf genoemd, of een penvoerder die een aanvraag indient voor een demonstratieproject. Dit zijn agrarische ondernemingen die al grotendeels een omschakeling naar duurzame landbouw hebben doorgemaakt, en als inspirerend praktijkvoorbeeld van een duurzame omschakeling voor andere agrariërs kunnen dienen. Subsidie wordt op volgorde van rangschikking verstrekt totdat het subsidieplafond is bereikt. Aanvraagperiode: 2 oktober 2023 – 15 november 2023. Budget: € 3.750.000.

Ongerealiseerde waardestijging vastgoed belast in box 3

Gepubliceerd op
16 juni 2024
Agro

Beloning meewerkende kinderen

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Actueel
Agro

Actueel houden perceelregistratie verplicht

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Agro