Actueel
Agro
Gepubliceerd op 29 april 2024

Opgeven fosfaattoestand percelen in Gecombineerde opgave

Op gronden met een lagere fosfaattoestand mag, af­hankelijk van de fosfaattoestand van het perceel, extra fosfaat gebruikt worden (fosfaatdifferentiatie). Daar­voor moet de fosfaattoestand van de percelen uiterlijk 15 mei opgegeven worden in de Gecombineerde op­gave. Geldigheid analyserapport De analyse van de fosfaattoestand mag, uitgaande van de dag van bemonsteren, op 15 mei 2024 niet ouder zijn dan vier jaar. Welke getallen? Vanaf 2021 wordt de fosfaattoestand bepaald op basis van de P-Ca-Cl2-waarde (ook wel P-PAE) en de P-Al-waarde. Wanneer bij oudere analyses (gestoken tussen 16 mei 2020 en 31 december 2020) alleen de P-Al of Pw-getallen bekend zijn, mogen deze gebruikt worden. Als bij analyses van vóór 2021 zowel de oude (P-Al/Pw) en de nieuwe (P-CaCl2/P-Al) getallen bekend zijn, mag een keuze gemaakt worden. Invullen fosfaattoestand Om te kunnen deelnemen aan fosfaatdifferentiatie dient in de Gecombineerde opgave de fosfaattoestand per perceel ingevuld te worden. Wanneer dit niet gebeurt of wanneer een onjuiste fosfaattoestand wordt ingevuld, mag geen gebruik gemaakt worden van fosfaatdifferentiatie.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro