Actueel
Agro
Gepubliceerd op 2 februari 2021

Ophokplicht pluimvee blijft van kracht

Vrije-uitloopeieren raken hun status na zestien weken kwijt bij het instellen van een ophokplicht na een uitbraak van vogelgriep. Sinds 23 oktober geldt deze plicht in Nederland en gezien de veterinaire situatie heeft de minister van LNV besloten dat deze de komende tijd van kracht zal blijven. Dit betekent dat op 11 februari de zestienwekentermijn eindigt. Wanneer de ophokplicht zestien weken van kracht is, moeten vrije-uitloopeieren van koppels die op 23 oktober 2020 op het legbedrijf aanwezig waren, worden gestempeld met de ‘2’ van scharreleieren. Dit geldt niet voor jonge leghennen die na 23 oktober 2020 op het leghennenbedrijf zijn opgezet. Deze bedrijven moeten hun eieren met een ‘2 ‘ stempelen zestien weken na de datum van opzet van het legbedrijf. De minister blijft de situatie de komende periode nauwgezet volgen. Zodra het risico voldoende afgenomen is, zal ze maatregelen, eventueel regionaal, intrekken.  

Rechtbank: voormalige bedrijfswoning terecht omgezet naar plattelandswoning

Gepubliceerd op
16 mei 2024
Agro

Geen winstuitdeling door gebrek aan bevoordelingsoogmerk

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Agro

Rechtbank verbiedt gebruik gewasbeschermingsmiddelen door lelieteler

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Agro