Actueel
Agro
Gepubliceerd op 9 mei 2023

Opkoopregelingen piekbelasters 1 juli open

De opkoopregelingen voor piekbelasters en andere veehouderijen gaan vanaf 1 juli open. Dat is de planning van minister Van der Wal voor Stikstof. De langverwachte goedkeuring uit Brussel van twee regelingen is binnen. Details volgen later.

Nog deze maand moeten de details over de voorwaarde van de opkoopregelingen voor veehouderijen bekend worden. Dat schrijft minister Christianne van der Wal in een brief over de goedkeuring van beide regelingen door Brussel.

Nog onduidelijk welke bedrijven

Boeren weten vanaf 1 juli of de plus-regeling ook voor hen geldt. Dit zijn de 3.000 ‘piekbelasters’, bedrijven met een relatief grote stikstofdepositie op gevoelige natuur. Het ministerie communiceert nog niet om welke bedrijven het gaat. De drempelwaarde voor de piekbelasters is eind deze maand tegelijk met de publicatie van de regeling bekend. De website waarop boeren kunnen zien of ze piekbelaster zijn en wat hun opties zijn, zit nu in de testfase. Niet alle 3.000 boeren hoeven met de opkoopregeling mee te doen.

Het kabinet wil met de piekbelastersaanpak dit jaar 100 mol stikstofdepositie per hectare per jaar reduceren. Eerder viel het getal van 800 bedrijven die – om dit doel te halen – met de stoppersregeling moesten meedoen. Dit getal is een schatting. De locatie en emissie van de deelnemende bedrijven bepaalt het aantal benodigde stoppers.

Planning loopt uit

Bedoeling is dat de opkoopregelingen tegelijk worden opengesteld met de regelingen voor boeren die met hun bedrijf door willen. Ondernemers die stikstof willen reduceren door combinaties van innovatie, omschakeling, extensiveren of verplaatsen, moeten hier hulp bij kunnen krijgen. RvO richt belteams in voor boeren die meer informatie over de regelingen willen. De minister schrijft dat het Rijk sommige van de regelingen uitvoert, andere de provincie. De verschillende overheidslagen overleggen hierover nog.

De planning van de minister voor de piekbelastersaanpak loopt inmiddels redelijk uit. De bedoeling was dat de regelingen in april opengesteld zouden worden. Politiek ligt er ook de wens om boeren genoeg tijd te geven om over de toekomst van hun bedrijf te beslissen: meedoen aan een vrijwillige opkoopregeling of op een andere manier met stikstofreductie aan de slag gaan. Uitstel van de openstelling betekent verder uitstel van de sluitingsdatum en het evaluatiemoment: de planning was november dit jaar.

Bron: boerderij.nl

LKV ook na bedrijfsovergang toe te passen

Gepubliceerd op
28 mei 2024
Agro

Werkgever kon gezonde lunchmaaltijden onbelast verstrekken

Gepubliceerd op
27 mei 2024
Agro

Verliezen na aandeelhouderswijziging niet meer aftrekbaar

Gepubliceerd op
26 mei 2024
Agro