Actueel
Agro
Gepubliceerd op 29 juni 2022

Oproep minister tot uitzetten fijnstofreducerende technieken

De minister van LNV roept pluimveehouders op om uit voorzorg hoogspanningstechnieken in stallen ten behoeve van fijnstofreductie uit te zetten. Er zijn signalen binnengekomen dat bij het gebruik van deze technieken in pluimveestallen het risico op een stalbrand toeneemt. In de huidige uitvoering zijn ze volgens experts eigenlijk niet geschikt voor gebruik in stallen.

Het gaat om de volgende technieken:

  • Positieve ionisatie d.m.v. ionisatie-units met ingebouwde coronadraden en collectoroppervlak (E7.17 (BWL2020.05));
  • Negatieve ionisatie d.m.v. coronadraden met 40 emitters per meter (prikkeldraad) (E7.16 (BWL2020.04));
  • Ionisatiesysteem met negatieve coronadraden (E7.2 (BWL2009.18.V2)).

Gevolgen

De minister gaat in gesprek met Omgevingsdiensten over de gevolgen voor vergunningen en zal hun vragen het uitzetten van hoogspanningstechnieken tijdelijk te gedogen. In 2020 en 2021 zijn in totaal 133 hoogspanningstechnieken gesubsidieerd via de investeringsmodule van de Subsidie brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen (Sbv). Uitgezocht wordt of voor deze pluimveehouders vervangende technieken beschikbaar zijn of dat mitigerende maatregelen kunnen worden getroffen, zodat de huidige technieken toch toegepast kunnen worden. Op dit moment is nog geen zicht op mitigerende maatregelen. Het uitschakelen van deze fijnstofreducerende technieken zal mogelijk ook gevolgen hebben voor het werkklimaat van het personeel. Werkgevers zijn verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om mogelijke gezondheidsrisico’s te voorkomen.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro