Actueel
Agro
Gepubliceerd op 10 juni 2020

Overgangstermijnen Besluit emissiearme huisvesting verstreken

Besluit emissiearme huisvesting

Op 1 augustus 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting in werking getreden. In dit besluit zijn een aantal overgangstermijnen opgenomen die op 1 januari 2020 zijn verstreken. Gevolg hiervan kan zijn dat bedrijven vanaf dit jaar niet meer voldoen aan het besluit. Het gaat daarbij met name om bedrijven met vleesvarkens of gespeende biggen die destijds gebruik hebben gemaakt van intern salderen. Van intern salderen is sprake als een te hoge ammoniakemissie in het ene huisvestingssysteem volledig is gecompenseerd door een lagere emissie in een ander huisvestingssysteem, waardoor op bedrijfsniveau wel aan de maximale emissie per dier wordt voldaan.

Check vergunning

Wanneer een bedrijf een milieuvergunning heeft van voor 1 augustus 2015 en er is gebruik gemaakt van intern salderen om te voldoen aan het Besluit emissiearme huisvesting, is het raadzaam om te checken of op dit moment nog steeds aan dit besluit wordt voldaan. Dit om vervelende verrassingen bij een milieucontrole door of namens de gemeente te voorkomen. Wellicht zijn eenvoudige aanpassingen mogelijk om alsnog aan het besluit te voldoen.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Agro

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Agro

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Agro