Actueel
Agro
Gepubliceerd op 17 augustus 2022

Overmacht GLB-subsidies tijdig melden

Wanneer het door extreme situaties niet lukt om aan de voorwaarden of randvoorwaarden voor de GLB-subsidies (bijv. basisbetaling, vergroeningsbetaling, graasdierpremie) te voldoen, kan een beroep op overmacht worden gedaan.

Wanneer is er sprake van overmacht?

Met overmacht worden extreme situaties bedoeld die niet te voorspellen of te voorkomen zijn, zoals extreem weer (bijvoorbeeld droogte over lange tijd of heftige regenval), ziektes bij dieren of gewassen, overlijden of onverwachte onteigeningen.

Tijdig melden

De melding van overmacht moet binnen 15 werkdagen gedaan worden vanaf de dag dat dit mogelijk is. Bijvoorbeeld binnen 15 werkdagen nadat duidelijk is dat de datum van inzaai van een vanggewas niet haalbaar is of dat een ziek dier waarvoor graasdierpremie is aangevraagd voor herstel op stal moet worden gezet. Zonder een tijdige melding is een beroep op overmacht bij een latere subsidiekorting eigenlijk kansloos.

Indienen melding

De melding kan worden ingediend via mijn.rvo.nl. Bij de melding moet bewijsmateriaal gevoegd worden, zoals foto’s, een schaderapport, bewijs van dierenarts of neerslaggegevens van een nabijgelegen weerstation.

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro