Actueel
Agro
Gepubliceerd op 2 september 2021

Pilot grondfonds stikstofaanpak

De minister van LNV werkt aan het vanuit Bureau Beheer Landbouwgronden uitzetten van een leenfaciliteit van € 100 miljoen om gronden, die vrijkomen bij het vrijwillig opkopen van agrarische ondernemingen, te verwerven en voor hernieuwde inzet gericht te verkopen. De pilot zal gebruikt worden om de realisatie van de verschillende grote beleidsopgaven in het landelijk gebied te versnellen. De pilot richt zich vooralsnog op aankoop van gronden van agrariërs die meedoen aan de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en die in aanvulling hierop (een deel van hun) landbouwgrond willen verkopen. De minister gaat in eerste instantie uit van gronden in een zone van 500 meter rondom stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Met betrekking tot deze gronden zal een zogenaamd ‘recht van eerste onderhandeling’ worden opgenomen in de Lbv.  

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro