Actueel
Agro
Gepubliceerd op 30 juni 2022

POC: rendement tarwe en contractaardappelen gelijk

De rendementen van de tarwe- en consumptieaardappelteelt liggen erg dicht bij elkaar. Bij een tarweprijs van € 320 per ton kan een akkerbouwer net zo goed tarwe zaaien als fritesaardappelen poten. Dat blijkt uit de berekeningen van kostprijsexperts van de Producenten Organisatie Consumptieaardappelen (POC).

De POC wilde het break-even-punt van tarwe en consumptieaardappelen bepalen. Dat omslagpunt blijkt bij de huidige aardappelcontractprijzen dus al bij € 320 per ton tarwe te liggen.

“De resultaten zijn voor telers die vaker aan hun kostprijs rekenen waarschijnlijk niet schokkend”, weet POC-bestuurder Jacco de Graaf. “Wij willen bewustwording creëren bij de groep telers die niet regelmatig zijn kostprijs inzichtelijk maakt.”
Door de gestegen prijzen voor kunstmest, diesel, slijtdelen en uiteraard tarwe, komen de rendementen van beide teelten nu erg dicht bij elkaar te liggen. Op www.pocnederland.nl is een voorbeeldberekening te vinden. Bij de berekeningen zijn voor de bewerkingen gegevens uit KWIN gebruikt, gecorrigeerd naar de huidige brandstofprijzen.

Verschillen per bedrijf

Kanttekening is wel dat de kostprijs voor elk bedrijf weer anders is en dat als een teler kiest om meer tarwe te telen de bewaarschuur (deels) leeg staat en die kosten dan niet worden gedekt. Eventuele verhuuropbrengsten zijn niet meegenomen. De vergelijking van de rendementen toont wel aan dat er met de huidige tarweprijzen wel een redelijk alternatief voor de teelt van aardappelen is.

De Graaf: “Om het rendement van de fritesaardappelteelt te verbeteren moet het aanbod niet sneller stijgen dan de vraag. Om als telers meer grip op de markt te krijgen, moeten we de vraagmarkt van het eerste deel van het verkoopseizoen van oogst 2021 weer zien terug te krijgen. Nu tarwe een serieus alternatief is, kunnen we het areaalgroei in 2023 voorkomen zonder onszelf financieel in de vingers te snijden.”

Bron: boerderij.nl

Ongerealiseerde waardestijging vastgoed belast in box 3

Gepubliceerd op
16 juni 2024
Agro

Beloning meewerkende kinderen

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Actueel
Agro

Actueel houden perceelregistratie verplicht

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Agro