Nieuws
Gepubliceerd op 16 oktober 2020

Accountantskantoor lanceert klantverhalen

Accountantskantoor lanceert klantverhalen

Eerste blog in de serie Klantverhalen van Vincent van Veldhuizen

Op een vrijdagochtend rond 10.00 uur stapt een nieuwe klant mijn kantoor binnen. Laten we hem dhr. Jansen noemen. Zoals veel nieuwe klanten vraagt ook dhr. Jansen mij om zijn bedrijfsadministratie eens onder de loep te nemen. Hierbij is de wens:

  • een goed georganiseerd bedrijf
  • en waar mogelijk belasting besparen.

Een wens waarvoor ik mijn spreekwoordelijke mouwen maar wát graag opstroop.

Quickscan

We raken in gesprek over de quickscan die telt® voor veel bedrijven doet. Hierbij bekijken we de gehele administratie, checken we de structuur van de organisatie en voeren we een belastingscan. Dit idee spreekt Jansen aan. Al snel vliegen termen als fiscaal, juridisch, belastingbesparing en vermijden van onnodige risico’s over tafel. De koffie vloeit rijkelijk en we begrijpen elkaar uitstekend.

Bedrijfsstructuur vereenvoudigen voor besparing

Scan, advies en plan van aanpak volgen. De structuur van de organisatie wordt tegen het licht gehouden. Zoals vaker kom ik een grote hoeveelheid aan stichtingen en bv’s tegen, in de loop der jaren ontstaan door uitbreiding en aanpassingen binnen het bedrijf. Bij het oprichten wellicht begrijpelijke keuzes, maar vaak blijkt dat tegenwoordig anders te liggen: het vereenvoudigen van de structuur kan leiden tot besparingen, bijvoorbeeld op het gebied van administratieve lasten.   

De tekst gaat verder onder de afbeelding


Daarnaast kan een keuze voor een fiscale eenheid (twee of meer bv’s die voor de Belastingdienst als één worden gezien) voordeel opleveren, maar dit kan ook nadelig zijn. Een rekensommetje: de twee bv’s van dhr. Jansen binnen de fiscale eenheid maken in totaal 400.000 euro winst. Tot 200.000 euro is het belastingtarief binnen de bv 16,5%, boven 200.000 euro is dit 25%. Als de bv’s elk afzonderlijk een winst van 200.000 euro hebben en afzonderlijk aangifte doen, levert dit dhr. Jansen een belastingvoordeel op van bijna 10% over 200.000 euro, oftewel bijna 20.000 euro. Zoals voor veel klanten, is dit ook voor Jansen een eyeopener.

Ingehuurde zzp’ers

Maar mijn advies gaat verder: mogelijkheden en risico’s met betrekking tot personeel en ingehuurde zzp’ers heb ik ook meegenomen. Deze risico’s kunnen aanzienlijk zijn. Bij het inhuren van personeel is het belangrijk om er zeer scherp op te zijn dat de inzet van deze vakmensen door de Belastingdienst níet wordt aangemerkt als (verkapte) loondienst. Als dit contractueel niet goed geregeld is, kan de Belastingdienst een samenwerking aanmerken als iemand die in loondienst is en gaat de teller lopen. Dit bleek ook het geval bij één van de zzp’ers die was ingehuurd door dhr. Jansen. Doordat hij dit niet goed in z’n samenwerkingsovereenkomst had staan, loopt dhr. Jansen het risico dat de Belastingdienst de uitbetaalde vergoeding als netto loon aanmerkt en loonheffing, pensioenpremie en andere sociale lasten navordert. Vervolgens bestaat de mogelijkheid dat de Belastingdienst er als kers op de taart nog een boete bovenop doen. De kosten voor het inhuren van deze zzp’er zijn zomaar verdubbeld, als je niet heel goed oplet. Een juist contract met nauwkeurig gekozen bewoordingen kan dit voorkomen.

U kunt zich wel voorstellen dat dhr. Jansen met een goed gevoel weer aan het werk gaat, nu hij zoveel heeft bespaard door enkel het uitspreken van de woorden: “Regel het maar.”

Maak een vrijblijvende afspraak

Steeds opnieuw blijkt een deskundig advies zeer relevant. Zo bent u als ondernemer er zeker van dat zaken goed worden geregeld. Een bedrijfsscan is noodzakelijk om geen onnodige risico’s te lopen of te veel belasting te betalen. Gelukkig hebben we de koffie weer aangevuld. U bent van harte welkom bij telt®. Bel of mail even voor een vrijblijvende afspraak.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024