Actueel
Agro
Gepubliceerd op 30 september 2020

Regeling bijzonder uitstel van belastingbetaling

Bijzonder uitstel van belastingbetaling

De staatssecretaris van Financiën had eerder aangekondigd dat ondernemers vanaf 1 januari 2020 twee jaar de tijd kregen om de opgebouwde belastingschuld bij bijzonder uitstel van betaling af te lossen. Naar aanleiding van een Kamerdebat heeft de staatssecretaris besloten de terugbetalingsregeling verder te verruimen.

Betalingsregeling

De belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling is verkregen, hoeft pas vanaf 1 juli 2021 afgelost te worden. Deze aflossing zal plaatsvinden in 36 maandelijkse termijnen. De Belastingdienst zal de betreffende ondernemer in het voorjaar van 2021 informeren over de exacte omvang van de schuld en de wijze waarop de maandelijkse termijnen voldaan kunnen worden.

Verlenging bijzonder uitstel

Tot 1 oktober 2020 kon bijzonder uitstel voor een periode van drie maanden aangevraagd worden. Een verzoek tot verlenging van een reeds aangevraagd uitstel kan tot 31 december 2020 ingediend worden.

Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

Gepubliceerd op
22 april 2024
Agro

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro

Openstelling subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s vanaf 23 april 2024

Gepubliceerd op
21 april 2024
Agro