Actueel
Agro
Gepubliceerd op 26 juli 2023

Regels uitrijden mest komende periode

Bouwland Op bouwland mag tot en met 15 september drijfmest worden uitgereden. Het uitrijden in de periode 1 augustus tot en met 15 september is echter alleen toegestaan, indien:

uiterlijk op 15 september een groenbemester wordt ingezaaid, die in elk geval acht weken blijft staan; uiterlijk op 15 september winterkoolzaad wordt gezaaid voor zaadwinning in het volgende jaar; in het aansluitende najaar bloembollen worden geplant.

.Het uitrijden van vaste mest op bouwland is op klei- en veengrond het hele jaar toegestaan, op zand- en lössgrond alleen in de periode 1 februari tot en met 31 augustus. Het gehele jaar mag vaste mest gebruikt worden direct voor de aanplant van fruit- en plantsoenbomen op zand- en lössgrond. Grasland Het uitrijden van drijfmest op grasland is op alle gronden toegestaan tot en met 31 augustus. Vaste mest mag op zand- en lössgrond ook tot en met deze datum uitgereden worden, op klei- en veengrond is dit toegestaan tot en met 15 september.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro