Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 10 juni 2024

Reken op fiscale en financiële tips voor werkgevers en werknemers

De accountants en adviseurs van telt® delen het fiscale nieuws graag met jou. Zo maken wij met nuttige tips en adviezen het verschil voor werkgevers en werknemers. Reken erop dat jij eenvoudig op de hoogte blijft en kunt plussen met financieel voordeel. Heb je vragen naar aanleiding van de berichten of wil je eens overleggen? Neem de proef op de som met telt®.

  • Gratis koffiebekers belast loon in natura?
  • Kilometers rapporteren – van wie dan?
  • Onderzoek periodiek werkingssfeer cao

Nog meer fiscale tips voor ondernemers? Lees bijvoorbeeld Zzp’er blijkt toch werknemer te zijn – wat nu?

Gratis koffiebekers belast loon in natura?

In het kader van duurzaamheid en de wetgeving rondom het terugdringen van plastic afval, mag je als werkgever sinds 1 januari 2024 geen wegwerpbekers meer faciliteren bij koffie- en theeautomaten in je bedrijf. Je biedt nu mogelijk bij de koffie- en theeautomaat herbruikbare bekers aan die je in je bedrijf schoonmaakt. Een andere optie is om je werknemers zelf een stenen of glazen beker mee te laten nemen van huis, die zij zelf thuis schoonmaken. Een werkgever die dit laatste in zijn bedrijf wil introduceren, verstrekt aan zijn werknemers eenmalig een gratis beker met deksel ter waarde van € 10. De werknemers nemen de bekers mee naar huis voor de schoonmaak. Na de introductie krijgen alleen nieuwe werknemers nog een beker van de werkgever bij indiensttreding. Bij uitdiensttreding hoeven de werknemers de bekers niet terug te geven aan de werkgever. De vraag is of zo’n gratis verstrekte beker belast loon in natura is.

De Belastingdienst neemt het standpunt in dat je de bekers in dit geval op nihil mag waarderen. De bekers zijn namelijk noodzakelijk om van de koffie- en theevoorziening op de werkplek gebruik te kunnen maken. Ook is van belang dat het initiatief voor het gevoerde koffie- en theebekerbeleid van jou als werkgever uitgaat en dat dit beleid redelijk is.

Kilometers rapporteren – van wie dan?

Heb je 100 of meer werknemers? Dan ben je vanaf 1 juli 2024 verplicht om te rapporteren over het zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer van je werknemers. Dit is de rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM). De verzamelde gegevens over de tweede helft van 2024 lever je uiterlijk 30 juni 2025 aan bij de RVO. Om te weten of je onder deze nieuwe rapportageplicht valt, moet je dus eerst vaststellen of je 100 of meer werknemers hebt. Daarvoor moet je weten welke werknemers allemaal meetellen. Iemand is volgens de WPM ‘werknemer’, als hij of zij op 1 januari in dienst is met een contract dat 20 of meer uren betaald werk per maand garandeert. Bij oproepkrachten zal het aantal te werken uren doorgaans niet gegarandeerd zijn. Werknemers met afroepcontracten (nul uren) of deeltijdcontracten voor minder dan 20 uur per maand tellen dus niet mee voor de WPM.

Werknemers die op de peildatum (1 januari van het rapportagejaar) zijn ingehuurd van een uitzend-, detacherings- of payrollbureau zijn niet je werknemers. Je hoeft als inlener daarom niet over hen te rapporteren. Vrijwilligers zijn geen werknemers, dus ook over hen hoef je niet te rapporteren. Werknemers die in het buitenland wonen maar in de Nederlandse vestiging werken, tellen wel mee. Aandeelhouders en hun partners zijn, voor zover ze niet op de loonlijst staan, ook geen werknemers. Wil je meer ins en outs weten over de WPM? Reken op telt accountants & adviseurs.  

Tip

Mocht je aan deze verplichting moeten voldoen, informeer je werknemers tijdig en maak alvast een opzet om de benodigde gegevens te kunnen verzamelen en bij te houden, zodat het invullen van de rapportage vlot verloopt.

Onderzoek periodiek werkingssfeer cao

De activiteiten van je bedrijf kunnen veranderen. Bijvoorbeeld bij het starten met – of uitbreiden van – online verkoopactiviteiten, of bij een juridische herstructurering. In het laatste geval wordt je bv bijvoorbeeld in meerdere werk-bv’s gesplitst, met elk een specifieke bedrijfsactiviteit (bijvoorbeeld productie en verkoop). Na zo’n gebeurtenis is het verstandig om voor het eerst of opnieuw te (laten) onderzoeken of misschien een cao van toepassing is geworden. Of dat er voortaan misschien een andere cao moet worden toegepast.

Pas bedrijfsinformatie aan
Het aanpassen van je bedrijfsinformatie is met name goed om (onaangekondigde) onderzoeken door of namens bij cao’s aangesloten partijen te voorkomen of om daarop voorbereid te zijn. Die onderzoeken starten dergelijke partijen namelijk vaak met het checken van bedrijfsinformatie op de website en in het Handelsregister. Worden daar de bedrijfswijzigingen doorgevoerd, dan kan dat voor die partijen aanleiding zijn om jouw bedrijf(sonderdeel) schriftelijk te benaderen, vanuit de gedachte dat een bepaalde cao van toepassing is. Tenzij je namens het bedrijf(sonderdeel) reageert met informatie die daartoe geen aanleiding geeft. Ook komt het omgekeerde voor: na een splitsing van de bedrijfsactiviteiten kan de tot de splitsing toegepaste cao voor (een deel van) het voorheen ongesplitste bedrijf niet meer verplicht van toepassing zijn. Hierdoor ontstaat de vrijheid om arbeidsvoorwaarden voortaan anders vorm te geven. Ook dan is het zaak om de bedrijfsinformatie op de website en in het Handelsregister aan te passen.

Tip
Doet zich een relevante wijziging voor bij jouw bedrijf? Dan doe je er goed aan om je door telt accountants & adviseurs te laten informeren. Dit is vooral gewenst bij nieuwe bedrijfsactiviteiten en een herstructurering van je bedrijf. Weet of vermoed je dat een bepaalde cao van toepassing zou kunnen zijn? telt® adviseert je graag over eventuele wijzigingen of uitbreidingen in met name de werkingssfeerbepaling(en): de tekst in de cao die omschrijft voor welke bedrijven de cao geldt.

Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Gepubliceerd op
23 juni 2024
Fiscaal

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Fiscaal

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Fiscaal