Actueel
Agro
Gepubliceerd op 16 oktober 2019

Richtlijn voor wolvenschade in de schapenhouderij

BIJ12 heeft per 1 oktober 2019 een nieuwe richtlijn vastgesteld bij wolvenschade in de schapenhouderij. De richtlijn bestaat uit uitgangspunten voor de uitvoering van taxatie, waardebepaling van schapen en het verlenen van tegemoetkomingen. BIJ12 is namens de provincies verantwoordelijk voor het verlenen van een tegemoetkomingen.

De belangrijkste uitgangspunten zijn:

  • De dierhouder is verantwoordelijk voor een goede bescherming van zijn dieren.
  • Een dierhouder met dood of verwond vee die een wolf als veroorzaker vermoedt, dient binnen 24 uur na de gebeurtenis hiervan melding te doen bij BIJ12.
  • Een tegemoetkoming wordt verleend indien het dier met zekerheid of zeer waarschijnlijk door een wolf is gedood.
  • Tot 1 januari 2022 wordt voor schade door wolven een tegemoetkoming verleend, ongeacht of er preventieve maatregelen zijn gebruikt om de wolf op afstand te houden.
  • Tegemoetkoming in wolvenschade geldt voorlopig voor zowel bedrijfsmatige houders als voor hobbydierhouders.
  • In principe komt alleen de directe schade in aanmerking voor een tegemoetkoming.
  • Bij wolvenschade kan de volgende schade en/of kosten voor een tegemoetkoming in aanmerking komen: taxatiewaarde dier, dierenartskosten, destructiekosten, schade door abortus, derving melkproductie.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro