Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 5 december 2019

Salarisgegevens 2019 en wijzigingen op loongebied 2020

Het einde van het jaar nadert en 2020 staat op het punt van beginnen. Een mooi moment om u
nader te informeren over een aantal wijzigingen die gaan plaatsvinden. Daarnaast hebben wij
mogelijk nog informatie van u nodig voor het afsluiten van de loonadministratie 2019.

Geschenkenregeling in 2019
Kerstpakketten, verjaardagscadeaus, personeelsuitjes en dergelijke vallen in principe binnen de
vrije ruimte van de werkkostenregeling. Wij kunnen voor u berekenen of u dit jaar nog vrije
ruimte over heeft. Als dit het geval is, kunt u uw medewerkers nog een fiscaal vriendelijke
eindejaars extraatje geven. Interesse? Laat het ons weten.


Beschikking Werkhervattingskas 2020
Eind 2019 ontvangt u de beschikking Loonheffingen gedifferentieerde premie WHK 2020 van de
Belastingdienst. Wij verzoeken u ons een kopie van de beschikking te doen toekomen, zodat wij
tijdig over de juiste gegevens van 2020 beschikken.


Fietsregeling in 2020 vereenvoudigd
Het kwam met Prinsjesdag al ter sprake: vanaf 1 januari 2020 kunt u een (elektrische) fiets aan
de werknemer ter beschikking stellen tegen het geringe bijtellingspercentage van 7%. U, als
werkgever, blijft eigenaar van de fiets. Het maakt niet uit of het een stadsfiets, bakfiets,
elektrische fiets of een zogenaamde speed pedelic met elektrische trapondersteuning is. Let er
wel op dat, als u de fiets ter beschikking stelt, er niet ook nog eens € 0,19 aan woon-werk
kilometers vergoed wordt. Tip: maak eventueel afspraken over overname van de fiets bij
uitdiensttreding of na het verlopen van de leasetermijnen.


Wet Arbeidsmarkt in Balans
Per 1 januari 2020 is de nieuwe wetgeving ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ van kracht. Er gaat op
veel gebieden iets veranderen. Wat er precies verandert, hebben wij in een overzichtelijke
bijlage uiteengezet. De bijlage kunt u hieronder inzien.
Naast veranderingen op het gebied van eigen personeel, zijn er ook belangrijke veranderingen
op het gebied van detachering, payrolling en uitzendkrachten. Wilt u hier meer van weten? Laat
het ons weten. U kunt de bijlage ook in PDF ontvangen. Deze kunt u opvragen bij uw adviseur.


Nieuwe wet WIEG: meer verlof voor partner bij geboorte baby
Bij de geboorte van een baby krijgt de partner van de moeder al meer dagen vrij. Vanaf begin
2019 een hele werkweek.
Vanaf 1 juli 2020 worden de verlofmogelijkheden voor partners na de komst van een baby
verder uitgebreid, tot maximaal zes weken, inclusief de bovenstaande werkweek. In die periode
hebben partners recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon (tot
70% van het maximumdagloon). De financiering van dit aanvullend geboorteverlof vindt plaats
via de premies voor het Algemeen arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof), waardoor de kosten door
alle werkgevers worden gedeeld.


Doorlopend afwisselend gebruik bestelauto’s
Als twee of meer werknemers een bestelauto door de aard van het werk doorlopend afwisselend
gebruiken, is het moeilijk om het privégebruik individueel te berekenen. U bent in dat geval
eindheffing verschuldigd over het voordeel van het privégebruik. De eindheffing voor
doorlopend afwisselend gebruik is op jaarbasis een vast bedrag van € 300,00 per bestelauto.
Deze eindheffing komt ten laste van de werkgever.
Indien u door bijvoorbeeld een rittenadministratie kunt aantonen dat de bestelauto niet voor
privédoeleinden gebruikt wordt (500 km grens), is bovenstaande niet van toepassing.


Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto/Verklaring geen privé gebruik
Heeft uw werknemer een (bestel)auto van de zaak, die de werknemer uitsluitend zakelijk (dus:
0 kilometer privé) gebruikt, dan kan de werknemer gebruikmaken van de Verklaring uitsluitend
zakelijk gebruik bestelauto of verklaring geen privé gebruik. U hoeft dan geen bijtelling
privégebruik auto bij het loon van uw werknemer te tellen en uw werknemer hoeft geen
rittenregistratie bij te houden.
Aanschaf van een nieuwe (bestel)auto betekent ook een nieuwe verklaring opstellen en
ondertekenen.


Nieuwe auto?
Zijn er wisselingen in het ter beschikking stellen van zakelijke auto’s geweest in 2019 en is dit
nog niet aan ons doorgegeven, doe dit dan per omgaande zodat uw salarisadministratie up-to-date
is en blijft. Dit kunnen zowel auto’s op geel als op grijs kenteken zijn.

Mee-beregenen aardappelpercelen verboden

Gepubliceerd op
23 mei 2024
Fiscaal

Kort na vijfjaarstermijn ontvangen verzoek niet-ontvankelijk

Gepubliceerd op
22 mei 2024
Fiscaal

Schadevergoeding wegens concurrentie na verkoop is belast

Gepubliceerd op
21 mei 2024
Fiscaal