Actueel
Agro
Gepubliceerd op 27 juli 2022

Simulatietool nieuw GLB beschikbaar

Volgend jaar gaat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in, waarbij het stelsel van GLB-subsidies ingrijpend gaat veranderen. Agrariërs kunnen door het nemen van maatregelen op het gebied van klimaat, bodem/lucht, water, landschap en biodiversiteit een toeslag bovenop de basispremie ontvangen via de ecoregeling. Zij hebben hierbij de keuze uit 21 eco-activiteiten. Mogelijke eco-activiteiten zijn onder meer: vroeg oogsten rooigewassen, de teelt van eiwitgewassen, groenbedekking, langjarig grasland, grasland met kruiden en verlengde weidegang.

Met het uitvoeren van de eco-activiteiten moeten minimaal vijf punten per hectare behaald worden, verdeeld over de genoemde categorieën. Elke eco-activiteit levert een aantal punten en een waarde per hectare op. Wanneer voldoende punten worden behaald voor de verschillende categorieën, bepaalt de totale waarde van de eco-activiteiten of men voor het uitbetalingsniveau brons, zilver of goud in aanmerking komt. Bij brons ontvangt men een bedrag van € 60 per hectare voor het gehele bedrijf, bij zilver € 100 en bij goud € 200. Biologische bedrijven komen automatisch voor het niveau goud in aanmerking. Er worden geen betalingen gedaan voor maatregelen die al wettelijk verplicht zijn. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft onlangs een simulatietool beschikbaar gesteld, waarmee agrariërs kunnen bekijken welke eco-activiteiten men kan uitvoeren en wat het effect hiervan is op de totale uitbetaling.

Let op!            

De punten en waarde per eco-activiteit zijn nog niet definitief vastgesteld en zijn nog aan wijzigingen onderhevig. Tevens ontbreekt de regio-indeling nog. Per regio kunnen vanuit het GLB verschillende accenten worden gelegd en gelden andere wettelijke eisen vanuit bijvoorbeeld de mestwetgeving. Het is daarom lastig nu al op basis van de simulatietool beslissingen te nemen.

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro