Kennisbank
Gepubliceerd op 15 januari 2024

Sollicitatieprocedure. Waar op te letten bij het aannemen van nieuw personeel?

Het aannemen van nieuw personeel is een belangrijke beslissing en vereist enige planning en voorbereiding. Accountantskantoor ODG/ODG Staerk heeft veel ervaring in advisering op het gebied van HR. De aandachtspunten rond een sollicitatieprocedure en indiensttreding:

 1. Functieprofiel: een duidelijk profiel met een adequate omschrijving van bijbehorende taken en verantwoordelijkheden voorkomt verwarring.
 2. Selectieproces: een efficiënt proces maakt het een stuk eenvoudiger om de juiste kandidaat te vinden. Bepaal de criteria waaraan kandidaten moeten voldoen en werk volgens vaste stappen om een beeld te vormen van geschiktheid voor de functie en aansluiting bij het bedrijf en het team. Dit kan onder meer door het screenen van cv’s, telefonische gesprekken, interviews en referentiecontroles.
 3. Contract: stel een arbeidsovereenkomst op die voldoet aan de wettelijke eisen en die alle belangrijke details bevat, zoals de functietitel, het salaris, de werkuren, de vakantiedagen en de opzegtermijn.
 4. Inwerkperiode: plan een inwerkperiode voor de nieuwe medewerker om hem/haar te helpen zich aan te passen aan de nieuwe werkomgeving en het takenpakket.
 5. Training en ontwikkeling: zorg voor de juiste training en ontwikkelingsmogelijkheden voor uw nieuwe medewerkers om hen te helpen hun vaardigheden en kennis te verbeteren en zich verder te ontwikkelen binnen uw organisatie.
 6. Cultuur en waarden: breng de cultuur en waarden van uw organisatie over aan de nieuwe medewerker en zorg ervoor dat hij/zij begrijpt wat uw organisatie belangrijk vindt.
 7. Belastingen en verzekeringen: zorg ervoor dat u zich houdt aan de wettelijke vereisten voor belastingen en verzekeringen voor uw nieuwe medewerker.
 8. Evaluatie: houd regelmatig evaluatiegesprekken met uw nieuwe medewerker om te zien hoe het gaat en om eventuele problemen op te lossen.

Werk bij een sollicitatieprocedure en indiensttreding van een nieuwe collega volgens bovenstaande stappen en vergroot zo uw kansen op nieuwe, succesvolle werkrelaties. En wilt u graag advies op het gebied van personeelsbeleid? Als uw partner in ondernemen is accountantskantoor ODG/ODG Staerk u graag van dienst.

Praktische checklist indiensttreding nieuwe werknemer

Als werkgever zijn er verschillende administratieve zaken te regelen bij indiensttreding van een nieuwe medewerker. Accountant en HR-adviseur ODG/ODG Staerk stelde een handige checklist voor u op:

 • Arbeidscontract: stel een arbeidscontract op waarin de afspraken tussen uw onderneming en de werknemer staan, zoals salaris, aantal uren dat de werknemer gaat werken en eventuele secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Loonheffingsformulier: laat de werknemer een loonheffingsformulier invullen. Hiermee kunt u de juiste loonheffingskorting toepassen op het salaris van de werknemer.
 • Kopie identiteitsbewijs: maak een kopie van het identiteitsbewijs van de werknemer. Hiermee kunt u de identiteit van de werknemer controleren en voldoet u aan de identificatieplicht.
 • Aanmelden bij de Belastingdienst: dit kan via de website van de Belastingdienst.
 • Aanmelden bij het pensioenfonds: als u als werkgever een pensioenregeling hebt, moet u de werknemer aanmelden bij het pensioenfonds.
 • Verzekeringen: regel de verzekeringen voor de werknemer, zoals een ziektekostenverzekering en een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
 • Registratie in personeelsadministratie: voeg de werknemer toe aan de personeelsadministratie en zorg dat u alle persoonlijke en werkgerelateerde gegevens van de werknemer bijhoudt.
 • Registratie in salarisadministratie: voeg de werknemer toe aan de salarisadministratie en zorg dat u alle salarisgegevens van de werknemer bijhoudt.

Regel deze administratieve zaken zo snel mogelijk, zodat uw werknemer snel aan de slag kan en u niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Fiscus gaat lichtvaardig om met waarheid: € 80.000 PKV

Gepubliceerd op
22 april 2024

Geen belastingrente over periode na spontaan betalen aanslag

Gepubliceerd op
21 april 2024

Openstelling subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s vanaf 23 april 2024

Gepubliceerd op
21 april 2024