Nieuws
Gepubliceerd op 22 juli 2020

Stikstofaanpak en Wnb-vergunning

Wnb-vergunning stikstof voor veehouders verplicht

Voor alle veehouderijen in Nederland is de Wnb-vergunning (Wet natuurbescherming, onderdeel stikstof) verplicht. Beschikt u als veehouder niet over een toereikende stikstofvergunning? Dit kan leiden tot een korting op de GLB-subsidies en mogelijk op termijn tot het stilleggen van uw bedrijf.

PAS-melding legaliseren: onderneem nu actie

Hebt u een PAS-melding gedaan, in plaats van een Wnb-vergunning aangevraagd? De overheid wil deze meldingen legaliseren en daarmee als Wnb-vergunning gaan beschouwen. Slechts een deel van de 3.300 bedrijven die een PAS-melding hebben gedaan, hebben hierover vanuit de overheid een e-mail ontvangen (dit was op 30 juni). Als uw partner in ondernemen wijzen wij u graag op het volgende: bedrijven kunnen op de website van RVO tot uiterlijk vrijdag 14 augustus aangeven of zij de PAS-melding willen laten legaliseren. Op een later moment zal worden gevraagd om aanvullende informatie. 

GLB-korting bij het ontbreken van een juiste Wnb-vergunning

Het niet hebben van een juiste vergunning kan reden zijn tot het opleggen van een randvoorwaardenkorting. Dit geldt voor de bedrijven die geen vergunning hebben of geen juiste vergunning (zoals de PAS-melders) hebben. Hoe dit in de praktijk gaat uitpakken, is op dit moment nog niet duidelijk

Wilt u op korte of langere termijn uw bedrijf beëindigen en uw stikstofrechten verkopen? Daarvoor hebt u een geldige Wnb-vergunning nodig. Geen vergunde rechten betekent dat u geen stikstofrechten kunt overdragen.

Advies van telt® aan u als veehouder

Samengevat komt het erop neer dat wij u adviseren om het verzoek tot legalisatie van de PAS-melding vóór vrijdag 14 augustus in te dienen via rvo.nl, als u al een PAS-melding hebt gedaan. Hebt u geen PAS-melding gedaan? Zorg voor het aanvragen van de juiste Wnb-vergunning bij de provincie, als u dit nog niet hebt gedaan. Dit kan voorkomen dat uw bedrijf wordt gekort op GLB-subsidies.

Rechtbank: voormalige bedrijfswoning terecht omgezet naar plattelandswoning

Gepubliceerd op
16 mei 2024

Geen winstuitdeling door gebrek aan bevoordelingsoogmerk

Gepubliceerd op
15 mei 2024

Rechtbank verbiedt gebruik gewasbeschermingsmiddelen door lelieteler

Gepubliceerd op
15 mei 2024