Actueel
Agro
Gepubliceerd op 30 augustus 2018

Strengere fijnstofnormen voor veehouderijen

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling luchtkwaliteit, welke tot 18 september 2018 ter consultatie ligt. Door de wijziging wordt bij veehouderijen in bepaalde gevallen een meer gedetailleerde cumulatieve berekening van de concentratie van fijnstof (PM10) verplicht. Belangrijkste doel is dat wordt tegengegaan dat pas uit de jaarlijkse monitoring in het kader van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) nieuwe knelpunten (overschrijdingen van de grenswaarden voor fijnstof) naar voren komen. De (beoogde) ingangsdatum is 1 januari 2019.

Meer gedetailleerde berekening

Om te voorkomen dat nieuwe overschrijdingen van de grenswaarde voor zwevende deeltjes (fijnstof) ontstaan, wordt voorgeschreven dat onder bepaalde omstandigheden bij het berekenen van de concentratie van zwevende deeltjes bij veehouderijen gebruik moet worden gemaakt van de kenmerken van de in de omgeving gelegen veehouderijen. Het gaat dan om veehouderijen met een grote uitstoot aan zwevende deeltjes of bij veehouderijen in gebieden met veel andere veehouderijen. De uitstoot van omliggende veehouderijen binnen een straal van 500 meter moet dan worden meegenomen.

Toepassing

De toepassing van een meer gedetailleerde cumulatieve berekening kan aan de orde zijn bij besluiten zoals het verlenen van een omgevingsvergunning milieu, een omgevingsvergunning beperkte milieutoets of een omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan voor het gebruik van een agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning.

Rechtbank: voormalige bedrijfswoning terecht omgezet naar plattelandswoning

Gepubliceerd op
16 mei 2024
Agro

Geen winstuitdeling door gebrek aan bevoordelingsoogmerk

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Agro

Rechtbank verbiedt gebruik gewasbeschermingsmiddelen door lelieteler

Gepubliceerd op
15 mei 2024
Agro