Actueel
Agro
Gepubliceerd op 21 juni 2022

Strikter toezicht NVWA op registratieplicht paarden

De NVWA heeft onlangs bekendgemaakt dat zij nadrukkelijker gaat toezien op de identificatie- en registratieverplichtingen die gelden voor de houders van paarden, pony’s en andere ‘paardachtigen’. Reden hiervoor is onder meer de noodzakelijke tracering bij dierziekten. Sinds 21 april 2021 is het identificatie- en registratiebeleid voor houders van paardachtigen aangescherpt. Deze aanscherping is een verplichting vanuit Europese wetgeving, waardoor snelle tracering bij een uitbraak van een dierziekte mogelijk is. Om deze reden is het nodig om locaties waar paardachtigen gestald staan, in beeld te hebben. Elke paardachtige moet:

voorzien zijn van een chip; voorzien zijn van een paspoort; geregistreerd staan op een Uniek Bedrijfsnummer UBN), indien de paarden gewoonlijk op dat UBN verblijven.

De exploitant van een locatie waar paardachtigen worden gehouden, moet aan de volgende eisen voldoen:

De locatie heeft een UBN-nummer voor paardachtigen; Paardachtigen worden gekoppeld aan dit UBN-nummer (bij verblijf van 30 dagen of langer); Het paspoort moet op de locatie waar het paard verblijft, aanwezig zijn; In een bedrijfsregister moeten paardachtigen worden bijgehouden die langer dan 24 uur aan- of afwezig zijn. Dit bedrijfsregister is vormvrij en mag op papier of elektronisch worden bijgehouden.

Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Gepubliceerd op
23 juni 2024
Agro

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro