Actueel
Agro
Gepubliceerd op 1 mei 2024

Stuiten verjaring PAS-schade

Een vordering tot vergoeding van schade verjaart na vijf jaar. Na deze termijn kan geen aanspraak meer gemaakt worden op een schadevergoeding op basis van een onrechtmatige daad. Wij hebben u eerder bericht dat dit voor PAS-melders betekent dat zij schade als gevolg van de uitspraak van de Raad van State d.d. 29 mei 2019 kunnen melden tot 29 mei 2024 en wanneer dit niet lukt de verjaring gestuit moet worden. De minister voor Natuur en Stikstof heeft onlangs in een kamerbrief aangegeven dat zij een verjaringsverweer rechtens niet redelijk acht en daarom besloten heeft om in ieder geval beroep op verjaring uit te stellen tot 1 juni 2029. Vanaf 1 juni 2029 kan de verjaring alsnog door de Staat worden ingeroepen. Desondanks is het advies om de verjaring wel te stuiten. De vraag is namelijk hoe ver de toezegging reikt. De minister is niet bevoegd namens de provincies te spreken. Verder heb je door stuiting de mogelijkheid daarna nog minstens twee keer te stuiten. Bedenk dat schadeprocedures erg lang kunnen duren.

Achteraf opgestelde kilometeradministratie voldoet niet

Gepubliceerd op
23 juni 2024
Agro

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro