Actueel
Fiscaal
Gepubliceerd op 20 februari 2023

Stuk over transactie van ondernemer mag niet geheim blijven

Legt de Belastingdienst in verband met een transactie een ondernemer een naheffingsaanslag omzetbelasting op? Dan moet de ondernemer processtukken die reppen over deze transactie kunnen inzien.

Een btw-ondernemer heeft het btw-tarief van 0% toegepast op verkooptransacties van de helft van de eigendom van paarden die intracommunautair zijn geleverd. De fiscus meent dat de ondernemer niet voldoet aan de voorwaarden om dat tarief te mogen toepassen. Ook zijn bij verkooptransacties van een viertal geëxporteerde paarden geen exportbescheiden aangetroffen. Daarom legt de inspecteur de btw-ondernemer een naheffingsaanslag omzetbelasting op. Daarop gaat de ondernemer in bezwaar en beroep tegen deze naheffingsaanslag. In deze procedure vraagt Rechtbank Zeeland-West-Brabant de fiscus om een strafdossier in te brengen. De Belastingdienst wil dit dossier echter geheimhouden voor de btw-ondernemer. Volgens de inspecteur is het strafdossier volledig gericht op een derde persoon. Ook zou het strafdossier geen belastende noch ontlastende informatie bevatten voor de btw-ondernemer. Dat zijn naam in dit dossier voorkomt, doet daar niets aan af, aldus de fiscus.

Sommige stukken maken geen melding van de naam van de btw-ondernemer en evenmin van de paardenhandel, die verband houdt met de navorderingsaanslag. De rechtbank gaat akkoord met de geheimhouding van deze stukken. Zelfs de stukken die wel de naam van de ondernemer noemen, maar niet reppen over de eerdergenoemde transacties met de paarden, mogen geheim blijven. Maar een proces-verbaal waarin diverse transacties met paarden zijn uitgewerkt niet. Bij een aantal van deze transacties is namelijk de btw-ondernemer betrokken en/of gaat het over de paarden waarvoor de naheffingsaanslag is opgelegd. Ook stukken die de ondernemer bekend zijn omdat zij ze zelf heeft opgesteld en aan haar gerichte stukken mogen niet geheim blijven. De desbetreffende bestanddelen van het dossier kunnen wel ontlastende informatie voor de btw-ondernemer bevatten.

Bron: Rb. Zeeland-West-Brabant 23-01-2023 (gepubl. 15-02-2023)

Ongerealiseerde waardestijging vastgoed belast in box 3

Gepubliceerd op
16 juni 2024
Fiscaal

Beloning meewerkende kinderen

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Actueel
Fiscaal

Actueel houden perceelregistratie verplicht

Gepubliceerd op
13 juni 2024
Fiscaal