Actueel
Agro
Gepubliceerd op 26 augustus 2019

Subsidie investeringen in kalverstallen

Vleeskalverenhouders kunnen in de maand september subsidie aanvragen voor investeringen in welzijnsvriendelijke vloeren of in ammoniakreducerende apparaten.

Openstelling en subsidieaanvraag

Aanvraag van de subsidie is mogelijk in de periode 1 tot en met 30 september 17.00 uur. De aanvraag moet vergezeld gaan van een offerte, diverse informatie moet bevatten) en een plattegrond met stalindeling van het bedrijf waaruit het aantal kalverplaatsen blijkt.

Hoogte subsidie

De subsidie bedraagt 40% van de aanschaf- en installatiekosten. Voor ammoniakreducerende apparaten is het maximum subsidiebedrag € 100.000 per vleeskalverenhouder.

Rangschikking aanvragen

Aanvragen worden op volgorde van rangschikking toegewezen. Een aanvraag voor welzijnsvriendelijke stalvloeren wordt hoger gerangschikt naarmate de vleeskalverenhouder meer stalplaatsen heeft, een hoger percentage van het aantal stalplaatsen een welzijnsvriendelijke stalvloer krijgt en als sprake is van renovatie van een bestaande stal in tegenstelling tot nieuwbouw.

Bij de ammoniakreducerende apparaten wordt een aanvraag hoger gerangschikt naarmate de vleeskalverenhouder meer stalplaatsen heeft, een hoger percentage van de ammoniakreductie wordt bereikt en in een groter deel van het bedrijf deze ammoniakreductie wordt bereikt.

Realisatietermijn

Er mogen pas verplichtingen worden aangegaan na de datum van indiening van de subsidieaanvraag. De levering, installatie en betaling van de welzijnsvriendelijke stalvloer moeten binnen twee jaar na de datum van subsidieverlening plaatsvinden. Bij de ammoniak reducerende stalsystemen bedraagt deze termijn drie jaar.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro