Actueel
Agro
Gepubliceerd op 28 oktober 2020

Subsidie jonge landbouwers vanaf 7 december open

Subsidie voor jonge landbouwers: wees er snel bij

Bent u landbouwer en bent u jonger dan 41 jaar? Dan attenderen wij u graag op een subsidiemogelijkheid voor duurzame investeringen in uw bedrijf. Let op: de subsidieaanvraag is maar een korte periode geopend, dus wees er snel bij. Op deze pagina leest u over deze subsidie.

Jonge landbouwers kunnen de subsidie aanvragen van 7 december 2020 tot en met 7 februari 2021. Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door de provincies. Dat betekent dat elke provincie een eigen subsidieverordening en openstellingsbesluit kent met mogelijk afwijkende voorwaarden.

telt® Accountants

Criteria om in aanmerking te komen voor subsidie

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet u behoren tot de categorie ‘jonge landbouwers’. Verder gelden in ieder geval de volgende voorwaarden:

 • U bent jonger dan 41 jaar.
 • U hebt een erkende landbouwkundige opleiding of een gelijkwaardige opleiding afgerond óf u beschikt over tenminste drie jaar werkervaring op een landbouwbedrijf.
 • U vestigt zich voor het eerst als bedrijfshoofd op een landbouwbedrijf en er is sprake van daadwerkelijke, langdurige zeggenschap.
 • Bij deze regeling behoort een investeringslijst. Alleen investeringen die op deze investeringslijst staan, komen in aanmerking voor subsidie.
 • Elke investering levert een aantal punten op, de zogenaamde duurzaamheidsscore. Het gemiddelde aantal punten van de aangevraagde investeringscategorieën is van belang voor de rangschikking van de aanvragen.

Subsidiabele kosten

Kosten zijn slechts subsidiabel als de kosten worden gemaakt nadat een aanvraag om subsidie ingediend is.

Hoogte subsidie

Er zijn twee opties die provincies kunnen toepassen voor het berekenen van de hoogte van de subsidie:

 • De subsidie bedraagt 30% van de subsidiabele kosten indien het landbouwbedrijf volledig bestaat uit jonge landbouwers. Indien er naast de jonge landbouwer(s) ook landbouwers zijn die niet tot deze categorie behoren, vindt er een korting op de subsidie plaats.
 • De subsidie wordt, op verzoek van de aanvrager, berekend op basis van de verdeling van het eigen vermogen van de onderneming. Hiervoor is een accountantsverklaring vereist, die wij graag voor u opstellen. Subsidiebedrag: subsidiabele kosten x 30% x % eigen vermogen.

De subsidie bedraagt minimaal € 10.000 en maximaal € 20.000. Per investering kan een minimumbedrag worden vastgesteld.

Aanvragen: let op duurzaamheidsscore

U vraagt de subsidie op het persoonlijke BRS-nummer aan via RVO.nl. Daarvoor logt u in met uw DigiD-code. De aanvragen worden gerangschikt op basis van de duurzaamheidsscore. De hoogst gerangschikte aanvragen komen het eerst in aanmerking voor toekenning.

De duurzaamheidsscore wordt beoordeeld op onder andere de mate waarin de investering bijdraagt aan:

 • Verduurzaming van het milieu
 • Klimaatbestendigheid
 • Ruimtelijke kwaliteit
 • Biodiversiteit
 • Dierwelzijn

Contact met telt® voor optimale investeringsaanvraag

Hebt u een accountantsverklaring nodig? Neem contact op met telt®. Ook denken wij als uw partner in ondernemen graag met u mee over uw investeringsplan. Onze kennis en ervaring op het gebied van agrarische bedrijfsplanning zetten we in om een optimale duurzaamheidsscore voor uw investeringsaanvraag te realiseren, en daarmee de grootst mogelijke kans op toekenning van de subsidie.

Nieuw: rapportageverplichting woon-werkverkeer

Gepubliceerd op
9 juli 2024
Agro

Renteloze leningen tussen partners: wat u moet weten

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro

Mogelijk salarisgrens voor opnemen concurrentiebeding

Gepubliceerd op
8 juli 2024
Agro