Actueel
Agro
Gepubliceerd op 16 augustus 2021

Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw

Land- en tuinbouwbedrijven die door de coronamaatregelen de vaste kosten niet kunnen betalen en al de maximale Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) hebben aangevraagd, kunnen extra steun krijgen met de Subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK). Het aanvragen is nog mogelijk tot en met 31 augustus 2021.

Hoogte vergoeding

De OVK vergoedt 70% van de ongedekte vaste kosten. Dit zijn vaste kosten waarvoor geen winst is gemaakt, geen subsidie en geen verzekeringsgeld is ontvangen. Aanvulling op TVL De OVK is bedoeld als aanvulling op de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Daarom zullen agrarische ondernemers eerst de reguliere TVL moeten aanvragen en uitputten.

Vaststelling ongedekte vaste kosten

Bij het vaststellen van de ongedekte vaste kosten zal worden gekeken naar de kosten die land- en tuinbouwbedrijven maken voor het verzorgen van planten en dieren. Dit zijn kosten die niet vermeden kunnen worden doordat het een continue of lang-cyclische productie betreft die wordt gekenmerkt door natuurlijke processen en die niet eenvoudig aangepast kan worden. Hiermee wordt aangesloten bij de opslag voor speciale kosten land- en tuinbouw binnen de TVL.

Aanvragen over eerste en tweede kwartaal 2021

De OVK staat toe om één keer subsidie aan te vragen voor zowel het eerste als het tweede kwartaal van 2021, waarbij het eerste respectievelijk tweede kwartaal van 2019 als referentieperioden gelden.

telt® Tafelvoetbaltoernooi

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Nieuws
Agro

Forse stijging pachtnormen per 1 juli 2024

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro

Wederom uitstel startdatum eco-activiteit weiden melkkoeien

Gepubliceerd op
20 juni 2024
Agro